«دوباره ایران»؛ «دوباره تحریم» ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱
مردم نگران سلامت آب شرب نباشند ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۳
گرمای تهران به ۴۱ درجه می‌رسد ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲