کد خبر: ۴۶۱۰۹۱
تاریخ انتشار:۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
کانال خبرآنلاین که خبر حبس سحر خدایاری را منتشر کرده بود، خبر را حذف کرد!
سرویس شبکه های اجتماعی 598
 کانال خبرآنلاین که خبر کذب حبس سحر خدایاری را منتشر کرده بود، خبر اصلی را ویرایش داده و حکم حبس را حذف کرد!