آخرین اخبار
کد خبر: ۱۵۶۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۴
مرحوم آيت الله ميرزا جواد ملكي تبريزي معتقد است: سالك الهي مي تواند در روز عيد فطر با رعايت كامل ادب، ضمن جبران تمام كوتاهي هاي خود در اعمال مهم ماه رمضان، گناهانش را تبديل به نيكي ها كرده و به درجات بلندي برسد.
مرحوم ملكي تبريزي در كتاب المراقبات مي نويسد: در كتاب فقيه آمده است كه امام حسن(ع) روز عيد عده اي را ديد كه مي خنديدند و بازي مي كردند، رو به همراهان خود كرده و فرمود خداي عزوجل ماه رمضان را آفريد تا ميدان مسابقه اي براي خلقش باشد كه در آن با طاعت و رضايت او با يكديگر مسابقه بدهند. عده اي سبقت گرفته و سعادتمند شدند و عده اي عقب افتاده و نااميد شدند.
آنگاه امام فرمود: شگفتا از كسي كه در اين روز مي خندد و بازي مي كند. روزي كه نيكوكاران در آن پاداش يافته و كوتاهي كنندگان زيان مي بينند. به خدا سوگند اگر پرده ها فرو افتد، نيكوكار مي انديشد كه چرا بيشتر عمل نيك انجام ندادم و بدكار مي گويد چرا بد كردم و از شانه كردن مو و صاف كردن لباس خود باز مي ماند.
اين عارف وارسته سپس مهمترين اعمال روز عيد فطر را به شرح زير برمي شمارد:
۱- توسل: از كارهاي مهم، توسل به حامي و نگهبان آن روز و شفيع قرار دادن او در اول آن و مبالغه در آن به اندازه بزرگي اين روز است.
بزرگي اين روز نيز به اندازه بزرگي تمام اوقات و حالات او در ماه رمضان مي باشد. زيرا اين روز وقت آشكار شدن ثمره، اعطاي جوايز و فهم قبول يا رد شدن، رضا يا خشم، نزديكي يا دوري و خوشبختي يا بدبختي است.
به اين جهت بنده سعادتمند بايد در اين مقام به خوبي ادب را رعايت نموده و آثار بد تمام گناهان خود را در روزها و شب هاي اين ماه از بين برده و كرامت هاي الهي و الطاف خداوندي را كه در طول ماه ضايع كرده، اصلاح كند.
خلاصه ميتوان با رعايت كامل ادب در يك ساعت، تمام كوتاهي هاي خود در اعمال مهم ماه رمضان را جبران و گناهان را تبديل به نيكي ها كرده و به درجات بلندي برسد.
۲- غسل: در اين روز غسل نيز تاكيد شده است. غسل خود را با بسم الله شروع كرده و بعد از انجام آن بگويد اللهم اجعله كفاره لذنوبي، و طهر ديني، و اذهب عني الدرن يعني خدايا اين را كفاره گناهانم قرار ده، دينم را پاك گردان و پليدي ها را در من از بين ببر.
۳- دعاي ندبه: اندوه به خاطر غيبت امام زمان و دعا براي فرج او و خواندن دعاي ندبه. آنگاه مومني كه صاحب الزمان (ع) را امام خود مي داند - كسي كه حجت خدا، امام زمان، ناموس دنيا، سلطان امت ها، عدل كامل خدا، خورشيد تاريكي ها و ماه كامل، گشايش نزديك خدا، نشانه بزرگ خدا، خليفه بزرگ خدا، امام، پسر امام، پسر ائمه، پسر پيامبر، پسر پيامبران - جان تمامي جهانيان فداي او باد - كسي كه خداوند به وسيله او به وعده هايش جامه عمل مي پوشاند وعده هايي از قبيل گسترش عدل، از بين بردن ظلم، گستراندن فضل و غلبه قدرت او بر تمام قدرت ها و دين او بر تمام اديان و به هنگام غيبت امام خود، غصب حاكميت او از طرف دشمنان، سختي شيعيان در سلطنت كفار و بدكاران و قتل، از بين بردن آبرو، غصب اموال، بد حالي و ذلت آنان را مي بيند، بايد خوشحالي او به غمي سنگين، خنده او به گريه و عيد او به عزا تبديل شده و دعاي ندبه بخواند و مانند مادر بچه مرده گريه كند و براي فرج او دعا كند.
۴- خواندن نماز عيد فطر
۵- به پايان بردن اين روز: اين روز را با توسل و واگذاري به نگهبان اين روز كه از معصومين (ع) مي باشد و شفاعت خواستن از او به پايان برساند. همانگونه كه در ساير روزهاي شريف نيز چنين مي كرد و نبايد در اين جهت كوتاهي كند كه اين از كارهاي مهم است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: