آخرین اخبار
کد خبر: ۲۰۷۷۴
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۰
تعداد دانشگاههای کشور، وضعیت جمعیت دانشجویی کل کشور، تعداد صندلی هایی که در بخشهای مختلف آموزش عالی برای دانشجویان جدیدالورود اختصاص یافته است و ... همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بدیهی است که با داشتن آمار تعداد دانشجویان در سال تحصیلی 90-89 و همچنین با دانستن تعداد پذیرفته‌شدگان کنکورهای سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری که پذیرفته‌شدگانش می‌توانند در سال تحصیلی 91-90 وارد دانشگاه شوند، نمی‌توان جمعیت دانشجویی دقیق سال تحصیلی جدید را برآورد کرد. چون تعدادی از پذیرفته‌شدگان کنکورها که هم در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند و هم در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، فقط در یکی از کد رشته محل‌های پذیرفته شده، ثبت نام می کنند. بنابراین تعداد دانشجویان جدیدالورود کل کشور در هر سال تحصیلی، کمتر از جمع تعداد پذیرفته‌شدگان کنکورها خواهد بود.

 جدول جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی 91 - 90 در مقاطع مختلف

مقطع تحصیلی تعداد دانشجویان در سال تحصیلی 90-89
دکتری تخصصی 38 هزار و 910 نفر
کارشناسی ارشد 290 هزار و 679 نفر
کارشناسی 2 میلیون و 680 هزار و 817 نفر 
کاردانی یک میلیون و 53 هزار و 86 نفر
دکتری حرفه ای 53 هزار و 101 نفر

بر اساس اطلاعات گروه آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی 90-89 برابر 4 میلیون و 116 هزار و 593 بوده است. مسعود هادیان دهکردی - رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی 90-89 حدود 10 درصد بیشتر از جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی گذشته‌اش بوده است.

اگر این افزایش 10 درصدی را به عنوان یک روند در افزایش جمعیت دانشجویی کشور در هر سال تحصیلی نسبت به سال تحصیلی قبلش بدانیم، می‌توان دست به این برآورد زد که جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی 91-90 بیش از 400 هزار نفر نسبت به سال 90-89 بیشتر می‌شود. بنابراین بر اساس این مدل، جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی 91-90 به 5/4 میلیون نفر می‌رسد.

البته رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاکید کرد: آمار دقیق جمعیت دانشجویی سال تحصیلی 91 - 90 را در آذر ماه می توان اعلام کرد. چون معیار دقیق برای جمعیت دانشجویی کشور در هر سال تحصیلی، تعداد دانشجویان ثبت نام شده هستند. تعداد ثبت نام شدگان کلیه دانشگاههای کشور تا آذر ماه جمع بندی می شود.    

به گزارش مهر، تعداد صندلی هایی که برای سال تحصیلی 91 - 90 در دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی کاربردی برای دانشجویان جدیدالورود حضوری در نظر گرفته است در جداول زیر مورد اشاره قرار می گیرد.

تعداد صندلی‌هایی که برای سال تحصیلی 91-90 در دانشگاههای دولتی و غیردولتی غیرانتفاعی

مقطع تعداد صندلی
دکتری تخصصی  5 هزار و 400 نفر
کارشناسی ارشد  85 هزار نفر
کنکور سراسری (کاردانی، کارشناسی، دکتری حرفه ای)  600 هزار نفر
کاردانی به کارشناسی  138 هزار نفر

تعداد صندلی‌هایی که برای سال تحصیلی 91-90 در دانشگاه آزاد اسلامی

مقطع تعداد صندلی
کاردانی پیوسته 133 هزار و 772 نفر
کارشناسی ناپیوسته 170 هزار نفر
پزشکی و غیرپزشکی 486 هزار و 56 نفر
کارشناسی ارشد 34 هزار نفر
دکتری 2 هزار و 500 نفر

 تعداد صندلی‌هایی که برای سال تحصیلی 91-90 در دانشگاه جامع علمی کاربردی 

مقطع تعداد صندلی
کاردانی پیوسته و ناپیوسته ترمی 135 هزار نفر
کاردانی ترمی 114 هزار نفر
کارشناسی ناپیوسته پودمانی 108 هزار و 330 نفر
پودمانی کاردانی 119 هزار نفر

تعداد صندلی‌هایی که برای سال تحصیلی 91-90 در دانشگاه پیام نور 

مقطع تعداد صندلی
مربوط به پذیرفته شدگان از طریق کنکور سراسری 357 هزار و 788 نفر
مربوط به پذیرفته شدگان از طریق کنکور کارشناسی ارشد 17 هزار نفر
کارشناسی فراگیر 78 هزار و 25 نفر
کارشناسی ارشد فراگیر 11 هزار و 460 نفر
کارشناسی ناپیوسته فراگیر 5 هزار و 228 نفر

در ادامه گزارش از آموزش عالی ایران، جدول آماری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی در جدولی به تفکیک دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، سایر دستگاهها، پیام نور، علمی کاربردی، غیردولتی غیرانتفاعی و آزاد منتشر می‌شود. البته جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر صرفا تعداد این دانشگاهها و موسسات را تا مرداد ماه 89 نشان می دهد و از آن پس ممکن است به تعداد آنها افزوده نیز شده باشد. 

جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر
دانشگاهها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی   واحدهای دانشگاه پیام نور واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهها و دانشکده های مستقل علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت جمع
119 274 28 550 581 295 385 44 2276

تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور بالغ بر 2 هزار 276 مرکز است که از این میان 119 دانشگاه و مرکز دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 44 دانشگاه و دانشکده مستقل وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

آمار تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور نشان می دهد که دانشگاه جامع علمی کاربردی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در سراسر کشور را دارد و پس از آن به ترتیب دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در کشور را دارند. این سه دانشگاه همچنین بیشترین سهم را در برخورداری حتی شهرستانهای کوچک یا دورافتاده کشور از آموزش عالی را دارند. 

تعداد مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی، واحدهای دانشگاه پیام نور، واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جدول زیر می آید.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: