*نتیجه ی قرعه کشی دیشب در شان ایران بود.

*مردم ما هماوردی و بازی با بزرگان را می خواهند.

*تجربه بازی با آرژانتین ،روسیه و امریکا نشان داده که مقابل قدرت ها، بهتر عمل می‌کنیم.

*فرصت بی‌نظیری هم نصیب ایران شده تا یک بار دیگر توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارد. ضمن آنکه ما آنها را می شناسیم و آنها کمتر با ما آشنا هستند.

*یک مربی استثنایی، یک خط دفاع خوب و یک تیم هماهنگ و به دور از بازیکن سالاری از مزیت های نسبی ماست.

*حمایت ملی و بازی‌های تدارکاتی مناسب می‌تواند حماسه ملبورن را تکرار کند.

*آزمون موفق سردار در اثرگذاری میزانسن مراسم دیشب را هم به فال نیک می گیریم!

*مخاطبان "نود" دیشب سرجمع راضی بودند. برنامه "نود" کماکان یاردوازدهم تیم ملی است.