به گزارش پایگاه 598، دکتر علی احسان صالح روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس گفته نزدیکان، این اتفاق زمانی رخ داده است که اعضای خانواده برای انجام نقاشی ساختمان، یک لیوان حاوی بنزین را در داخل خانه قرار داده بودند.

وی اضافه کرد: این کودک هنگام سرگرم بودن اعضای خانواده به رنگ آمیزی، اقدام به برداشتن لیوان حاوی بنزین و مصرف آن می کند.

صالح ادامه داد: اعضای خانواده، این کودک 15 ماهه را به یکی از بیمارستان های شهر همدان منتقل می کنند اما با وجود تلاش های صورت گرفته، این دختر جان خود را از دست می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان بیان کرد: طبق کالبد شکافی صورت گرفته، ورود بنزین به ریه های این کودک موجب مرگ او شده است.

دکتر صالح توضیح داد: این دختر خردسال پس از نوشیدن بنزین استفراغ کرده و این کار موجب ورود بنزین به ریه ها و مرگ او می شود.

وی توصیه کرد: خانواده ها در صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی هیچگاه فرد را مجبور به استفراغ نکنند، چراکه در این صورت باعث ورود بنزین به ریه و مرگ فرد می شوند.

صالح ادامه داد: بنزین و نفت ماده ای فرار است و در صورت مصرف آن احتمال جذب نشدن و دفع آن زیاد است، بنابراین در صورت مجبور نکردن فرد مصدوم به استفراغ احتمال زنده ماندنش زیاد است.