آخرین اخبار
کد خبر: ۴۴۴۹۸۵
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۲
یادداشت؛
امیر حمزه مهرابی
آقای روحانی در 22 بهمن سال 96درمیدان آزادی، با اشاره به اصل 59 قانون اساسی، موضوع برگزاری همه پرسی( رفراندم) را مطرح کرد‌. این موضوع مجدداً در مصاحبه دیشب خود ( 15تیر 97) تکرار کردند. اما آقای رئیس جمهور هیچگاه روشن نکردند که چه موضوع بسیار مهمی است که نیاز به همه پرسی دارد؟

برای بررسی بهتر،متن اصل 59 قانون اساسی را ذکر می کنیم :

«در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. »

نکات مهم این اصل و نتیجه گیری های مهمتر‌:

1-این مسئله باید «بسیارمهم» باشد. پس مسایل عادی، جاری و حتی مهم را هم شامل نمی شود.
2-در زمینه اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي باشد. پس مسایل «دفاعی» و«امنیتی» را شامل نمی شود.
3-از اعمال «قوه مقننه» است، در نتیجه مسایل «قوه مجریه» و «قضاییه» را شامل نمی شود.
4-نیازبه تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، تایید شورای نگهبان و سپس موافقت رهبری دارد. پس با سخنرانی و مصاحبه محقق نمی شود .

سوالات مهم :  
1-این موضوع چه ربطی به قوه مجریه دارد که بعد از انقلاب از سوی دو رئیس جمهور، مطرح و پیگیری شده است .
یاد آوری :
بنی صدر نیز موضوع ضرورت اجرای اصل 59 و برگزاری رفراندم، دقیقا در 22 بهمن سال 59 و در میدان آزادی مطرح ساخت و مجدداً در 10 اسفند همان سال تکرارکرد و در 14 اسفند، آن غائله معروف را بوجود آورد .
2-چرا هیچیک از دو رئیس جمهو، هیچگاه مصداق آن را روشن نکردند ؟ و نگفتند آن چیزی که در زندگی مردم تأثیراساسی دارد، تکلیفش معلوم نیست،از مسائل اختلافی بوده و تنها راهکار آن همه پرسی است، کدام است؟
3-اگر سیاست های کلان(اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و دفاعی ) کشوراست؟ که طبق اصل 110 قانون اساسی، از وظایف واختیارات رهبری است و رئیس جمهور و سایر قوا باید تابع اوامر ومجری دیدگاه های ایشان باشند.( مگر این که قانون اساسی را قبول نداشته باشند)
4-اگر موضوعات مهمی مثل «برجام و مسئله هسته ای» است، پس چرا نه تنها نظر مردم را جویا نشدید بلکه پس از امضاء برجام نیز، متن آن را در اختیار مردم قرار ندادید . مگر شما بااین استدلال که باید با مردم شفاف بود، موضوع رفراندم را مطرح نکردید؟
5-اگر موضوع مربوط به «قدرت دفاعی و صنایع موشکی» یا «دفاع استراتژیک و منطقه ای» است؟ از شمول اصل 59 خارج است و ارتباطی با وظایف رئیس جمهورنیز ندارد.
6-اگر موضوع به پذیرش و اجرای اسناد و لوایحی مثل: 2030 ، FATF و زیر مجموعه آن هاست؟  که جزء مسائل عادی است وقاعدتاً باید در قوه مقننه مورد بررسی قرار گیرد.
7-بحث دیگری که از سوی جناح لیبرال و چپ بارها به عنوان مسئله مهم! مطرح می شود، مسئله «رفع حصر»است. که این مسئله نیزجزء اختیارات شورای امنیت ملی و سپس قوه قضاییه است و ربطی به قوه مجریه ندارد و اساسا از دایره همه پرسی خارج است .
8-می ماند همه پرسی در مورد میزان شایستگی و توانایی دولت در حل مشکلات اقتصادی، تورم ،رکود، بازارسکه ،ارز، مایحتاج عمومی مردم ،رانت خواری ، حقوق نجومی و ...
که اتفاقاً آحاد جامعه از این همه پرسی استقبال می کنند و پیشنهاد می کنیم در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل 59 آین اقدام مبارک صورت گیرد.

  نتیجه گیری:
به نظر می رسد طرح این نوع مسائل مبهم و تکرارآن ، بیشتر یک عملیات روانی است برای انحراف افکارعمومی و سنجش میزان اقبال مردم با هدف طرح مسائل خطرناک و بنیادی تردر آینده.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: