به گزارش پایگاه 598، روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در واکنش به خبر "رستوران، ایستگاه آخر آخوندی" اعلام کرد:‌ مطلبی در خبرگزاری تسنیم با عنوان "رستوران، ایستگاه آخر آخوندی" در تاریخ 16 مهر 1397 - 14:09 منتشر شده است که سراسر کذب محض بوده و مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می باشد. وزیر راه و شهرسازی همچون روزهای گذشته در دفتر کار خود مشغول به کار است.

گفتنی است این خبرگزاری نیز در مورد این جوابیه نوشته: در بخشی از این جوابیه به تسنیم فحاشی شده است که منتشر نمی شود و حق شکایت از وزارت راه برای تسنیم باقی است.