کشتی انگلستان، ( Stena Impero) که توسط سپاه پاسداران توقیف شد، در مدت کمی تبدیل شد به مرکز و محوریت بیشتر مباحث و اخبار و رسانه ها. در حالی که همه به گونه ای تحلیل می کردند، جالب است روزنامه Independent انگلستان گفته که انگلیس در این مورد بسیار نگران است، درحالی که رسانه های فارس زبان غربی، و بی بی سی، توضیحی از ماجرا می دهند که حتی خود رسانه های آمریکایی آن هارا قبول ندارند.

اما با فرستادن میانجی توسط انگلیس به ایران، این مسئله را نشان می دهد که دولت انگلیس سعی بر بازگردانی وجه خود دارد، اما روحانی با گفتن اینکه این چنین سفرهایی را به منزله میانجی گری قبول ندارد، روزنامه Guardian را نیز جذب خود کرد. هرچند رسانه های فارسی زبان ماهواره ای این عمل را غیرقانونی دانستند، بسیاری از دانشکده حقوق کانادا تا حقوقدان آمریکایی، این عمل را کاملا قانونی نسبت به دزدی کشتی ایرانی توسط انگلیس دانستند.

لکن با پیش رو آمدن این مسئله، روزنامه ها بیشتر به این سمت سوق داده شدن که چرا انگلیس کشتی ایرانی را دزدید؟ آیا فقط به قول خودشان نقص قانونی یا به خاطر عوامل دیگر؟
توقیف کشتی انگلیسی توسط ایران

۲۸ تیر، روز جمعه، سپاه پاسداران اعلام کرد که <<استینا ایمپرو>> را هنگام عبور از تنگه هرمز به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان توقیف کرده.

که بعدا معلوم شد کشتی انگلیسی با نقص TSS(Traffic Sepration Scheme) یا طرح جداسازی عبور و مرور دریایی و همین طور قانون اساسی دریاها تصویب شده کنوانسیون ملل متحد توسط ایران و سپاه پاسداران توقیف شده است. به عبارت دیگر به این دلیل که احتمال برخورد و آسیب رسانی به سیستم های ایرانی بود، کشتی توقیف شد، بدین شکل که کشتی موقیعت یاب خود را خاموش کرده و جهت معکوس را ادامه داده، و به تذکرات نیز توجهی نکرده که این خود نشان دهنده نیت پسد انگلیس بوده است. به هرحال با ارائه اسناد، ادعای جرمی هانت بر این مبنا که ایران دزدی دریایی انجام داده رد شد.

برنامه انگلیسی-آمریکایی

توقیف کشتی ایرانی توسط انگلیس در ابتدا، که موجب تنش واقعی بین ایران و انگلیس شد، طی اعتراف خود انگلیس به دلیل درخواست آمریکا بود. البته خود انگلیس ادعا داشته که این به دلیل نقص کشتی ایران در منطقه ی جبل الطارق بوده که اسپانیا و انگلیس در سر آن با هم بحث دارند.

انگلیس که در برجام متعهد به خرید نقت از ایران شده بود، با توقیف کشتی ایرانی با نفت، خواسته آمریکا را به جا آورده که می خواسته به ایران تذکر دهد و یا حتی تهدید کند که وقتی آمریکا خرید نفت را تحریم کرده، فروش نفت باید به ۰ درصد برسد، این عمل با توقیف های سمبلیک دیگری نیز همراه بود، از طرفی هم از آنجایی که آمریکا با نابود شدن پهپادش توسط ایران قبل تر خوار شده بود، خواست که این عمل را هم جوابی به آن و هم تهدید شکل دهد، در حالی که با جواب سپاه پاسداران، کاملا خود را عقب کشید، هرچند در ظاهر دونالد ترامپ اظهار داشت که حامی انگلیس خواهد بود.

سلطان حقیر شده

انگلیس در حالی که سعی بر بد نشان دادن وجه ایران است، از طرفی میانجی می فرستد! <<عبدالمهدی>> نخست وزیر عراق، برای میانجی گری به ایران آمد، که نشانگر نگران بودن دولت انگلیس است، درحالی که روحانی این را به عنوان میانجی گری قبول نکرد.

از این قبل نیز گفته شده بود اگر انگلیس شرمندگی خود را برای توقیف کشتی ایرانی اعلام نکند، و همین طور کشتی ایرانی را آزاد نکند، هیچ عملی مورد قبول نخواهد بود.

اما مهم تر اینکه، رسانه ها و محفل هایی سکوت کردند یا و حتی در داخل بعضی ها اصلا از توقیف قانونی کشتی انگلیسی حرف نزدند. به هرحال با فرستادن وزیر خارجه عمان و نخست وزیر عراق، انگلیس سعی بر بازگردانی وجه خود دارد و همین طور این نشان دهنده دغدغه بودن این مطلب برای انگلیس است، هرچند اینگونه در رسانه داخلی خود نشان نمی دهند.

انگلیس مجرم است

این عمل سپاه پاسدان، موجب شد باز برای جوامع بشری معلوم شود که انگلیس که متعهد به رعایت قانون برجام در خرید نفت از ایران بود، با نقص این قرارداد، دزدی دریایی کرده است. جالب تر اینکه، وقتی کشتی ایرانی توسط آنها توقیف شده بود، رسانه ها از قدرت انگلیس می گفتند اما یکباره با این عمل سپاه، همه چیز سکوت گرفت و سپس توجیهات شروع شد.

در نهایت این عمل سپاه به تمام مجمع های دنیا خواری انگلستان را نشان و اثبات کرد همچنان که به تحریم سوریه توسط آمریکا جواب داد.