به گزارش پایگاه 598، خبرگزاری صدا و سیما نوشت: نقشه‌های هوایی رسمی نشان می‌دهد دقیقا چند ساعت بعد از حمله ایران به پایگاه عین الاسد که روزچهارشنبه ۸ ژانویه (۱۸ دی ماه) ساعت ۱.۳۵بامداد انجام شد، مجروحان و کشته‌های احتمالی از بغداد به آلمان منتقل شده اند، در حالی که آمریکا در ابتدا اعلام کرد این عملیات کشته و مجروح نداشته است.

هواپیمای نظامی C-۱۷، با کد BANDGE (کد مخصوص حمل مجروح و کشته) در ساعت ۱۱.۲۰ صبح ۸ ژانویه به وقت عراق یعنی ۱۰ ساعت بعد از حمله ایران به عین الاسد از آلمان به بغداد پرواز کرده و حدود ۱۱ ساعت بعد به آلمان بازگشته است.

بر اساس این اطلاعات این هواپیما چند ساعت بعد از نشستن در آلمان مستقیما به آمریکا رفته و در کمپ نظامی «اسپیرنگز» در ایالت مریلند فرود آمده است.

این در حالی است که آمریکا در ابتدا اعلام کرد این عملیات کشته و مجروح نداشته، اما ۹ روزبعد رسما اعلام شد که ۱۱ سرباز مجروح برای مداوا به آلمان منتقل شده اند.

چند روز پس از اعلام اولیه تعداد مجروحان، پنتاگون اعتراف کرد که مجروحان ۳۴ نفر بوده و ۸ نفر به علت وخامت حالشان به آمریکا منتقل شده اند.