مجروحان ایرانی پیدا شده + اسامی
اسامی شماری از مجروحان ایرانی پیدا شده در بیمارستانهای عربستان اعلام شد.
کد خبر: ۳۴۱۴۲۳
تاريخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ۰۰:۲۱
به گزارش پایگاه 598، اسامی شماری از مجروحان ایرانی پیدا شده در بیمارستانهای عربستان اعلام شد.

اسامی به این ترتیب هستند:

حسین آبادی
ابراهیمی
احمدی
اسپوکه
اسماعیلی زاده
اسدی
آقایی
انتظامی
فیروزکوهی
تاتار
پورخطر
جعفریان
حکمت
چنگیزی
حسین آبادی
رجب زاده

گلشنی
گودرزی
گرگانی
محمدی
موحدی
مولوی
میرحسینی
نصیری
نیری
وحیدی
گورکلانی
مریم رنجبر بستکی
ابراهیم رضایی
علی اکبر رضایی
سالک
محمد شاه محمدی
مریم شاه محمدی
صفری
ده کردی
علیپور
قانونی نیا
قمصری
قولچی
گرگانی
ابراهیم مولوی