با نگاهی بر انتخاب روسای ستادهای انتخاباتی کاندیداها:
رییس جمهورتان را از رییس ستاد انتخاباتی اش بشناسید / مقایسه «نعمت‌زاده» و «نیکزاد» خیلی چیزها را معلوم می کند
انتخاب «مهندس نیکزاد» به عنوان ریس ستاد- بخوانید معاون اوّل رییس جمهور- همگرایی تمام عیاری با شعار «کرامت و کار» دارد. نیکزاد برجسته ترین نماد «کار» و «فعّالیّت» در چرخه مدیریّت دولتی کشور است. این واقعیّت نشان می دهد که جناب رییسی اداء حق «کار» را از همین حالا شروع کرده است. کاندیدایی که از زمان تبلیغات،«کار برای مردم» را کلید می زند بسیار قابل اعتمادتر است از کاندیدایی که کار برای مردم را به بعد از انتخاب موکول کرده است.
کد خبر: ۴۱۹۳۷۵
تاريخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، «سوابق کاری» و نیز «برنامه های» کاندیداهای ریاست جمهوری همۀ شاخص های ارزیابی آنها نیست. بخش مهمی از شاخص های ارزیابانه به کنش های انتخاباتی و رفتارهای سیاسی آنها در کوران رقابت ها و نیز کیفیّت نیروهای انسانی ستاد مرکزی آنها باز می گردد. اینکه کاندیدایی در مقام ادارۀ مهمترین رکن کنش گری انتخاباتی یعنی «نصب رییس ستادش» چگونه عمل می کند از مهمترین سنجه های ارزیابی «لیاقت و مهارت مدیریتی» و «کفایت سیاسی» و از همه مهمتر اعتبار او نزد نخبگان مدیریّتی و اجرایی کشور است.

به نظرم تا اینجای کار اگر از منظر کیفیّت انتخاب انتخاب رییس ستاد به ارزیابی کاندیداها و مقایسۀ آنها نشسته باشیم، «سیّد ابراهیم رییسی» به چند دلیل شاخص های یک مدیر اجرایی و راهبردی ارشد و لایق برای ریاست جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد:

انتخاب «مهندس نیکزاد» به عنوان ریس ستاد- بخوانید معاون اوّل رییس جمهور- همگرایی تمام عیاری با شعار «کرامت و کار» دارد. نیکزاد برجسته ترین نماد «کار» و «فعّالیّت» در چرخه مدیریّت دولتی کشور است. این واقعیّت نشان می دهد که جناب رییسی اداء حق «کار» را از همین حالا شروع کرده است. کاندیدایی که از زمان تبلیغات،«کار برای مردم» را کلید می زند بسیار قابل اعتمادتر است از کاندیدایی که کار برای مردم را به بعد از انتخاب موکول کرده است. این انتخاب را مقایسه کنید با انتخاب مهندس نعمت زاده به عنوان رییس ستاد حسن روحانی که مدعی است دولت آینده اش دولت رفع بیکاری و اشتغال زایی و کارآفرینی خواهد بود.

انتخاب مهندس نیکزاد نشان داد که شامّۀ نخبگان مدیریت اجرایی کشور، کدام کاندیدا را با گفتمان کار و تلاش خستگی ناپذیر و مؤثّر همگراتر و عیاق تر می دانند. لبیک مهندس نیکزاد به جناب حجه الاسلام رییسی را به مثابۀ خیزش نسل انقلابی مدیران اجرایی کشور به احیای گفتمان خدمتگذاری بی منت و تمام عیار به ملّت پس از چهار سال رکود و سکون سهمگین درک می کنم.

انتخاب مهندس نیکزاد چشم اندازی فراجناحی و مافوق سیاسی از دولت کار و کرامت را پیش چشم قرار میدهد. اینکه جناب رییسی در همین قدم اوّل، وجوه مثبت دولتهای نهم و دهم را زیر بمباران سهمگین نخبگان وامدار جناحین کشور در آغوش می گیرد بیش از هزچیز بر استقلال و رجلیّت ایشان دلالت دارد.

قرارگرفتن «مهندس نیکزاد» در کنار «حجه الاسلام رییسی» عینیّت شعار «کار» و «کرامت» است.

این برادری انقلابی و ترکیب عالی را به فال نیک می گیریم و برای توفیق آن تلاش می کنیم.