فیلم/ قطع شدن برق بیمارستان حین انجام جراحی گردن!
امروز در اتاق عمل حین جراحی گردن برق میره و دیر میاد جوری که موتور برق اضطراری هم از کار می افتد!
کد خبر: ۴۴۴۱۴۴
تاريخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵