سرود ضد آمریکایی میثم مطیعی
مرگ بر آمریکا
کد خبر: ۴۴۸۳۹۱
تاريخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۴
به خون شهیدا که ما مرد رزمیم /بگو تا بدونن نه سازش نه تسلیم/مثل همیشه باز می گیم مرگ بر آمریکا/زیر بار زور نمی ریم مرگ بر آمریکا/ما حقمونو می گیریم مرگ بر آمریکا/آخرین بت شکن، العجل یابن زهرا/حجت بن الحسن، العجل یابن زهرا/شاعر: محمد مهدی سیار

سرود ضد آمریکایی میثم مطیعی
 
دریافت صوت