اولین جلسه رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی؛
فروش گوشت در بازار آزاد با حواله‌ی صوری/ متهم: مرا تهدید می‌کردند
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۴۵۹۵۷۰
تاريخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
به گزارش پایگاه 598، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حال برگزاری است.

قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ضمن قرائت ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده متهمان حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، حسین خلیلی کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به میزان ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شده است.

در ادامه قاضی صلواتی از حسینی نماینده دادستان خواست که به بیان کیفرخواست بپردازد.

حسینی نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست صادره در چهار بخش تنظیم شده است. سه نفر از متهمان کارمندان سازمان جهاد کشاورزی تهران هستند.

وی ادامه داد: متهمان با حواله‌های صوری و سندسازی و تخفیف غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رساندند و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.

نماینده دادستان در ارتباط با حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: حمیدرضا خلیلی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

حسینی در ارتباط با متهم علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: علیرضا جهیزی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

نماینده دادستان در ارتباط با متهم مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران تصریح کرد: مرتضی عسگری متهم است به به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و سندسازی فروش گوشت تنظیم بازار.

وی در ارتباط با شرکت مهان تدبیر آسیا به عنوان شخص حقوقی با نمایندگی حسین حسن‌پور گفت: این شرکت متهم است به اخلال در توزیع به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

نماینده دادستان اتهامات علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهان تدبیر آسیا و حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران را مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله‌های صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد.

حسینی در ارتباط با اتهام علی رنجبر کرمانی حراست و بازرسی اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی گفت: علی رنجبر کرمانی متهم است به معاونت در اخلال در نظام مایحتاج عمومی از طریق تخصیص غیرقانونی سهمیه با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار.

وی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان گفت: مرتضی عسگری طی ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی در راستای اخذ حواله برای کالاهای اساسی دو نامه با مقادیر ۱۵ و ۳۵ تن گوشت منجد تنظیم نموده است، حمیدرضا خلیلی برای دریافت ۳۵ تن گوشت منجمد به مرتضی عسگری راهکار داده است و در این ارتباط آقای عسگری با سردخانه‌ای در شهریار قرارداد منعقد می‌کند.

نماینده دادستان افزود: علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا اقدام به خرید حواله ۴۵ تنی نموده است و گوشت وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش رساندند.

حسینی اضافه کرد: حمیدرضا خلیلی کارمند دولت می‌باشد و بر اساس قوانین نمی‌تواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت داشته باشد لذا به وسیله برادر خود حسین خلیلی با فعالیت در شرکت مهام تدبیر آسیا منجر به ایجاد رانت گردیده است.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: طی بررسی‌های انجام شده در مورد یک فقره فقط سه هزار کیلو گوشت در میادین پخش و مابقی در بازار آزاد توزیع شده است که حسین خلیلی نقش مهمی در این باره داشت.

وی افزود: علیرضا جهیزی در ارتباط با چند نفر و با اخذ رشوه اقدام به صدور نامه برای تخصیص حواله کرده که پرونده مرتبط با ارتشا همچنان مفتوح است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمین مذکور با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت با نام تعاونی‌ها اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه کرده و در بازار آزاد با مبالغ بیشتر به فروش رسانده‌اند این افراد بستر را به نحوی فراهم کرده‌اند که خسارت وارده به بیت المال ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال است.

حسینی اظهار کرد: در سال ۹۷، قیمت گوشت تنظیم بازار هر کیلوحدود ۲۶۵ هزار ریال بود که متهمان ازطریق غیر قانونی اقدام به فروش به قیمت حدودا ۴۰۰ هزار ریال می‌کردند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه حسین خلیلی برادر حمیدرضا خلیلی در فروش ۲۴ تن گوشت دربازار آزاد نقش مستقیم داشته میزان عواید حاصله برای مجرمان به شرحی است که در کیفرخواست ذکر شده است.

نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم به متهمان پرداخت و گزارش اداره اطلاعات، صدور نامه‌های صوری از ارگان‌های مختلف، اظهارات و اقاریر متهمین، تاسیس شرکت سهام تدبیر آسیا با عضویت برادر متهم خلیلی و علی سعیدی برای واردات گوشت و مستندات مربوط به شرکت سهام تدبیر آسیا، ثبت فروشگاه یاس شمیران توسط حسین خلیلی برادر متهم ردیف اول برای مالکیت شرکت سهام تدبیر آسیا، می‌توان اشاره کرد.

حسینی گفت: متهم حمید رضا خلیلی مدعی است که از نوع فعالیت فروشگاه یاس شمیران مطلع نبوده در حالی که مستندات خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و همه موارد دالّ بر اطلاع حمید رضا خلیلی از اعمال برادرش حسین خلیلی دارد.

وی در ادامه ادله انتسابی جرم به متهمان تصریح کرد: نامه صادره از جهاد کشاورزی به تعزیرات مبنی بر تخلف فروشگاه یاس تهران، فروشگاه یاس تهران که با مدیریت حسین خلیلی بود پس از تحویل گوشت با درج یک سوم از این مقدار اعداد مرقومه را پاک، بخشی را به تعاونی و مابقی را در بازار آزاد فروخته است.

نماینده دادستان عنوان کرد: همچنین اظهارات علیرضا جهیزی، اقاریر مرتضی عسگری که مقدار ده یا یازده تن گوشت برزیلی را به دلالان دربازار آزاد فروخته است.

حسینی ادامه داد: همچنین حمید رضا خلیلی در جهت ایجاد مدارک صوری برای ۳۵ تن گوشت به مرتضی عسگری راهکار داده که عسگری اقدام به عقد قرارداد صوری در شهریار کرده است و اقاریر آن موجود است.

وی تصریح کرد: ریاست دادگاه، با عنایت به مراتب فوق و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود در عرضه آن‌ها و فروش گوشت در بازار به نرخی فراتر از نرخ مصوب عملیات متهمین با جرم مذکور انطباق دارد.

نماینده دادستان گفت: رعایت مقررات در بخش توزیع مستلزم دقت بیشتری است و توزیع کالا یکی از شاخص‌های نظام بازرگانی تلقی می‌شود. متهمان با علم به موارد فوق بدون توجه به مقررات قانونی اقدام به فروش مایحتاج عمومی از طریق ایجاد نامه‌های صوری و فروش در بازار آزاد کرده‌اند که باعث کمبود گوشت و التهاب در بازار و بی نظمی در توزیع گوشت منجمد و در نتیجه اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

حسینی اضافه کرد: در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم هر عملی خلاف مقررات موجب اخلال در عرضه مایحتاج عمومی می‌شود که این از مصادیق اخلال تلقی می‌شود و با استناد به استجازه از مقام معظم رهبری در خواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم لازم را دارم.

در این لحظه از دادگاه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول حمید رضا خلیلی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: ابتدا خود را معرفی کنید.

متهم حمیدرضا خلیلی اینگونه خود را معرفی کرد.

حمید رضا خلیلی هستم، فرزند محمد، متولد ۱۳۵۴، دارای مدرک دکتری، سابقه کیفری ندارم و متأهل هستم. سمت من مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران و ۲۲ سال سابقه کار دارم.

قاضی صلواتی پس از تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم خلیلی گفت: آقای قاضی ما هنوز متهم هستیم و جرم ما ثابت نشده و عکس گرفتن از ما به نظرم درست نیست.

قاضی صلواتی گفت: عکس گرفتن درست است چرا که جلسه دادگاه بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده بهتر بود قبل از دادگاه با وکلا مشورت می‌کردید.

متهم خلیلی در دفاع از خود بیان کرد: من در پست جدید بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی را بین کشاورزان و دامداران توزیع کردم این پرونده بزرگ نمایی شده است. من فرد دانشگاهی هستم بعد از شش ماه مطالعه بازار یک طرحی را نوشتم و به همه اعلام کردم این طرح می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند.

این متهم گفت: بعد از اینکه مدیران اختیار نظارت را به من دادند من متوجه تخلفات در حد ۵ هزار تن شدم. تولیدات و واردات ما بیش از نیاز داخلی است پس نباید اخلال صورت گرفته باشد عدد اعلامی در کیفرخواست بزرگ نمایی شده است.

وی افزود: مجموعه مرا تهدید می‌کردند حتی من زیر چرخ لودر هم قرار گرفتم و تهدید شدم تا مرا از چرخه حذف کنند.

متهم خلیلی گفت: آقای قاضی این پرونده در حد تعزیرات است نه در حد دادگاه البته باید با متخلف برخورد شود در کیفرخواست موارد ضد و نقیض وجود دارد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم حمیدرضا خلیلی گفت: شما به کشور آذربایجان رفتید تا ۸۰ تن گوشت گرم گوسفندی برای شرکت مهام تدبیر بیاورید، ۱۰ هزار دلار در گرجستان هزینه کردید و در آنجا کبابی راه انداختید، بنابراین در روستا زندگی کردنت را به رخ دادگاه نکش.

وی افزود: سازمان اطلاعات تهران، با شما تماس می‌گیرد و به شما هشدار می‌دهد و نقاط ضعف توزیع را گوشزد می‌کند، آنوقت شما ملاقات‌های آنچنانی در کافی شاپ یوسف آباد و فرحزاد راه می‌اندازید.

رئیس دادگاه ادامه داد: شما جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران بودید، آیا ندیدید مردم ساعت‌ها زیر آفتاب و بارندگی با در دست داشتن کارت ملی منتظر دو کیلو گوشت یخی بودند، مردم مستضعف را سر صف ندیدید، صد و چهارده هزار کیلو گوشت برای شما عددی نیست.

منبع: میزان