واریز سود مشارکت به اندوخته بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری بیمه کارآفرین
همزمان با عید سعید غدیر خم سود مشارکت 20 درصدی بیمه های عمر و سرمایه گذاری به حساب اندوخته بیمه گذاران بیمه کارآفرین واریز گردید.
کد خبر: ۴۶۰۴۴۷
تاريخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴
به گزارش پایگاه 598، سود مشارکت 20 درصدی بیمه های عمر و سرمایه گذاری به حساب اندوخته بیمه گذاران واریز گردید.

همزمان با عید سعید غدیر خم سود مشارکت 20 درصدی بیمه های عمر و سرمایه گذاری به حساب اندوخته بیمه گذاران بیمه کارآفرین واریز گردید.