حدیث روز/ شرايط استخدام كارگزاران
حدیث روز
کد خبر: ۴۶۴۵۱۳
تاريخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۷
أنظر فى أمور عمّالك فاستعملهم اختبارا، و لا تولّهم مُحاباة و أثرة، فانهم جماع من شعب الجور و الخيانة. و تَوَخّ منهم أهل التجربة و الحياء، من أهل البيوتات الصالحة و القدم فى الاسلام المتقدمة.

در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر: سپس در امور كارگزارانت نظر كن: آنان را با آزمايش (و تحقيق و كشف صلاحيت) به كار بگمار، نه از روى بخشش بى علت و استبداد، زيرا آنان مجموعه اى از شعبه هاى ظلم و خيانت اند. از ميان مردم كسانى را براى كارگزارى انتخاب كن كه تجربه و حيا دارند از خاندان هاى صالح و صاحب قدم هاى مفيد در اسلام اند.

 حکومت و حکومت داری در نهج البلاغه / نامه 53