برچسب: ارسال فیلم به مسیح علینژاد
فرد بی حجابی که با گرفتن فیلم از آمر به... معروف برای رسانه های دشمن ارسال کرده بود ساعاتی پس... از انتشار با وصول گزارش مردمی به سامانه دادسرای ارشاد...
کد خبر: ۴۵۹۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲