برچسب: اهدای آپارتمان
از اعضای ستاد مبارزه با زمین خواری استان تهران آپارتمان...
اعضای ستاد مبارزه با زمین خواری استان تهران آپارتمان دهد...
کد خبر: ۴۵۹۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


است رحمان با اشاره به اهدای آپارتمان خودرو و سکه...
کد خبر: ۱۱۱۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۱۷


است رحمان با اشاره به اهدای آپارتمان خودرو و سکه...
کد خبر: ۱۱۱۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۱۷


گفتند شرایط اهدای آپارتمان یک مقدار عوض شده یعنی الان... بدوید دنبال هدیه چهل بار مراسم اهدای هدیه به قهرمانان...
کد خبر: ۴۱۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰