برچسب: برنامه نقطه رهایی
سفیر سابق ایران در لیبی در برنامه «نقطه رهایی»:
لیبی و کارشناس مسائل بین الملل شب گذشته مهمان برنامه... تلویزیونی نقطه رهایی بود اکبری با اشاره به مفهوم مقاومت... در اوج دشمنی و نزاع با یکدیگر یک نقطه اشتراک... یک نسل جدید با یک شعار جدیدی بود و برنامه...
کد خبر: ۴۴۹۴۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸


سفیر سابق ایران در لیبی در برنامه «نقطه رهایی»:
لیبی و کارشناس مسائل بین الملل شب گذشته مهمان برنامه... تلویزیونی نقطه رهایی بود اکبری با اشاره به مفهوم مقاومت... در اوج دشمنی و نزاع با یکدیگر یک نقطه اشتراک... یک نسل جدید با یک شعار جدیدی بود و برنامه...
کد خبر: ۴۴۹۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸