برچسب: دیدار رهبر با دانشجویان
حجم صراحتِ کلام در حضور رهبر غافلگیر شده و هیجانش... را با تشویق های گاه و بیگاه نشان می دهد... اینجا تهران است انتهای خیابان فلسطین بیت رهبر ...
مفصلی که درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی مطرح می کند... سراغی از دفتر رهبری می گیرد صبوری صراحتاً از آقا... درباره برخی رفتارهای غیرشفاف و دخالت های بی جای مسئولین... دفتر رهبری سوال می کند بعد هم چند مثال از...
کد خبر: ۴۵۶۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲