برچسب: روشنفکر مآبها
بررسی فقهی تقابل اجرای اسلام و وظایف پلیس:
شبهه برخی از روشنفکر مآبها کار پلیس اجرای قانون است...
کد خبر: ۳۱۴۸۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰


با نگاهی بر فقه رسانه ای حوزه های امنیتی:
انجام بدهد روشنفکر مآبها بی اطلاع از مبانی فقه خبری...
است البته از مرض استهزاء برخی از روشنفکرمآبها نسبت به... مشت مغرور روشنفکر مآب بی اطلاع از مبانی فقه خبری... ولی روشنفکرمآبها این منطق را به تمسخر می نشینند البته...
کد خبر: ۳۰۶۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۱۱