برچسب: سوختن مأمور ناجا
بود همه با هم در حال سوختن ...
مأموران پلیس انگار پایانی ندارد اما این بار این روایت... هنوز دکتر متخصص مأمور جان برکف ما را ویزیت نکرده... آتش حاصل از بنزین قاچاق سوختند پلیس ما مظلوم است...
کد خبر: ۴۵۵۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷