برچسب: لشکر کشی کامنتی
حمله و هجمه سازماندهی شده به نقد فرهنگی 598:
می پرداختند دستور هجمه و حمله کامنتی برای نخستین بار...
کد خبر: ۳۸۲۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۳