برچسب: نئولیبرال
نقدی بر بیانیه اخیر حزب کارگزاران سازندگی، در گفت‌وگو با دکتر شهریار زرشناس:
نسخه های نئولیبرالی که حزب کارگزاران مروج اصلی آن است... کارگزاران بار دیگر ماهیت فکری نئولیبرالیستی خود را نشان داده... است سیاست های اقتصادی که ماهیت نئولیبرالیستی داشته و در... تغییر نکرد و همان خط نئولیبرالی تداوم یافت تنها اتفاقی...
کد خبر: ۴۶۱۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


استعداد به مثابه ماده مصرف صنعت سرگرمی در نظام سرمایه داری؛
جدید می آید سیاست نئولیبرال آرمان مردم را تبدیل به...
کد خبر: ۴۶۰۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


ترویج مصرف گرایی در قاب صدا و سیما؛
نوع نگاه لیبرال و نئولیبرال ادبیات پردازی کردند و از...
کد خبر: ۴۵۸۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


علی علیزاده نوشت:
و یکی از معماران اصلی نئولیبرالیسم و رفسنجانیسم در روزهایی... هم تمامی جناح اشراف و نئولیبرال ها بسیج شده اند...
کد خبر: ۴۵۷۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


شهریار زرشناس:
نئولیبرال ها به عرصه فرهنگی و اقتصادی کشور مسلّط شوند...
بزرگترین خطای انقلاب اسلامی میدان دادن به مدیران نئولیبرالی است... این باره می پردازد او نتایج نگاه نئولیبرال را اظهر... است محکی بهتر از این برای ناتوانی نسخه نئولیبرالی نمی... باقی شعارها دارد مدیران تکنوکرات - بروکرات نئولیبرال اعتقادی به...
کد خبر: ۴۵۳۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


یادداشت
هاشمی آخوندی نیلی زنگنه و دیگر نمایندگان طبقه نئولیبرال رانتی...
کد خبر: ۴۵۳۲۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


نئولیبرال در سیاست خارجی دولت و تئوریسین هایش آشکارا به...
کد خبر: ۴۵۱۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


ورشکستگی سیاست های نئولیبرال توصیف کرد ...
جمهور عملاً اعلام ورشکستگی سیاست های نئولیبرال طی سه دهه... نشانه ورشکستگی سیاست های نئولیبرال است منبع کیهان...
کد خبر: ۴۴۹۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


یادداشت/
اقتصاد نئولیبرال است واقعیت مغایر این ادعاست کره دهه ها...
کد خبر: ۴۴۹۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


یادداشت
شرط دولت به نئولیبرالیسم اعلام کرده بود و از افتخاراتش... تمام و کمال به اصول نئولیبرالیسم به خصوص اصل بازار... دولت های نئولیبرال در دهه ۸۰ در آمریکا ریگان و...
کد خبر: ۴۴۸۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


به همراه داشته است از جمله مصائب سیاست های نئولیبرالی... قابل توجه دیگر اینکه نئولیبرال های وطنی همواره در جهت... هر زمان دیگر برنامه های توصیه شده نئولیبرال های وطنی...
کد خبر: ۴۴۸۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰


یادداشت؛
ما به سر می برند اگر آن گونه که نئولیبرال...
کد خبر: ۴۴۸۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶


و عدم هماهنگی آن با دیدگاه نئولیبرال جناب وزیر دلیل...
کد خبر: ۴۴۸۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


یادداشت/
فاشیسم به عنوان نئولیبرال ها در آمریکا جمع ضدین است...
کد خبر: ۴۴۷۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


با نگاهی بر کارنامه اقتصادی پنج ساله دولت:
از تحریم ها اجرای سیاست های نئولیبرال اقتصادی در سالهای...
کد خبر: ۴۴۵۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


سیاست نئولیبرال بازار ثانویه هستند ...
که از سیاست های نئولیبرال استنباط می شود در شرایط...
کد خبر: ۴۴۵۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


خصوصی سازی در اقتصاد نئولیبرال چرا جناب عالی سه دهه...
کد خبر: ۴۴۱۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


یادداشت؛
6 - مدیران نئولیبرال و تکنوکرات تسبیح انداز با جای...
کد خبر: ۴۳۹۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


شهریار زرشناس به نقد اظهار نظرهای سیاسی اخیر پیرامون گفتمان علم دینی پرداخت:
د اری اید ئولوژیک نیستند نئولیبرال ها تعریف خاصی از... سوسیال-د موکرات یا نئولیبرالیسم است خود نمایند گان سیاسی و... به گونه ای حرف می زنند که گویی نئولیبرالیسم ماهیت... نئولیبرال علم مد رن بخوانند ببینند که آیا علوم انسانی...
کد خبر: ۴۳۸۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


"ثریا" از طرح‌های نفوذ آمریکا در ایران پرده برداشت:
غربگرای نئولیبرال با همین شعار های تعامل با دنیا و... شعارها را نئولیبرال ها در آرژانتین سر می دادند و... نفوذ برای ایران هم نقشه تجزیه را دارد جریان نئولیبرال... به غرب و نئولیبرال را در کشور هدف ایجاد کنند...
کد خبر: ۴۳۰۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰