برچسب: نئولیبرال
او نوشت رونق ساختگی بورس آخرین تیر ترکش دولت_نئولیبرال است... الگویی آشنا در نئولیبرالیسم است حباب بورس خواهد ترکید و...
کد خبر: ۴۷۰۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷


نداشته باشد متاسفانه اقتصاددانان نئولیبرال این گونه افزایش قیمت ها...
کد خبر: ۴۶۹۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


نقدی بر یادداشت علیزاده/
دهه 60 شمسی زاویه و اختلاف داشت با تفکر نئولیبرال... بازار آزاد و به اصلاح نئولیبرال های راست نیست ایشان...
کد خبر: ۴۶۴۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


نقدی بر بیانیه اخیر حزب کارگزاران سازندگی، در گفت‌وگو با دکتر شهریار زرشناس:
نسخه های نئولیبرالی که حزب کارگزاران مروج اصلی آن است... کارگزاران بار دیگر ماهیت فکری نئولیبرالیستی خود را نشان داده... است سیاست های اقتصادی که ماهیت نئولیبرالیستی داشته و در... تغییر نکرد و همان خط نئولیبرالی تداوم یافت تنها اتفاقی...
کد خبر: ۴۶۱۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


استعداد به مثابه ماده مصرف صنعت سرگرمی در نظام سرمایه داری؛
جدید می آید سیاست نئولیبرال آرمان مردم را تبدیل به...
کد خبر: ۴۶۰۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


ترویج مصرف گرایی در قاب صدا و سیما؛
نوع نگاه لیبرال و نئولیبرال ادبیات پردازی کردند و از...
کد خبر: ۴۵۸۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


علی علیزاده نوشت:
و یکی از معماران اصلی نئولیبرالیسم و رفسنجانیسم در روزهایی... هم تمامی جناح اشراف و نئولیبرال ها بسیج شده اند...
کد خبر: ۴۵۷۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


شهریار زرشناس:
نئولیبرال ها به عرصه فرهنگی و اقتصادی کشور مسلّط شوند...
بزرگترین خطای انقلاب اسلامی میدان دادن به مدیران نئولیبرالی است... این باره می پردازد او نتایج نگاه نئولیبرال را اظهر... است محکی بهتر از این برای ناتوانی نسخه نئولیبرالی نمی... باقی شعارها دارد مدیران تکنوکرات - بروکرات نئولیبرال اعتقادی به...
کد خبر: ۴۵۳۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


یادداشت
هاشمی آخوندی نیلی زنگنه و دیگر نمایندگان طبقه نئولیبرال رانتی...
کد خبر: ۴۵۳۲۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


نئولیبرال در سیاست خارجی دولت و تئوریسین هایش آشکارا به...
کد خبر: ۴۵۱۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


ورشکستگی سیاست های نئولیبرال توصیف کرد ...
جمهور عملاً اعلام ورشکستگی سیاست های نئولیبرال طی سه دهه... نشانه ورشکستگی سیاست های نئولیبرال است منبع کیهان...
کد خبر: ۴۴۹۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


یادداشت/
اقتصاد نئولیبرال است واقعیت مغایر این ادعاست کره دهه ها...
کد خبر: ۴۴۹۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


یادداشت
شرط دولت به نئولیبرالیسم اعلام کرده بود و از افتخاراتش... تمام و کمال به اصول نئولیبرالیسم به خصوص اصل بازار... دولت های نئولیبرال در دهه ۸۰ در آمریکا ریگان و...
کد خبر: ۴۴۸۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


به همراه داشته است از جمله مصائب سیاست های نئولیبرالی... قابل توجه دیگر اینکه نئولیبرال های وطنی همواره در جهت... هر زمان دیگر برنامه های توصیه شده نئولیبرال های وطنی...
کد خبر: ۴۴۸۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰


یادداشت؛
ما به سر می برند اگر آن گونه که نئولیبرال...
کد خبر: ۴۴۸۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶


و عدم هماهنگی آن با دیدگاه نئولیبرال جناب وزیر دلیل...
کد خبر: ۴۴۸۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


یادداشت/
فاشیسم به عنوان نئولیبرال ها در آمریکا جمع ضدین است...
کد خبر: ۴۴۷۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


با نگاهی بر کارنامه اقتصادی پنج ساله دولت:
از تحریم ها اجرای سیاست های نئولیبرال اقتصادی در سالهای...
کد خبر: ۴۴۵۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


سیاست نئولیبرال بازار ثانویه هستند ...
که از سیاست های نئولیبرال استنباط می شود در شرایط...
کد خبر: ۴۴۵۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


خصوصی سازی در اقتصاد نئولیبرال چرا جناب عالی سه دهه...
کد خبر: ۴۴۱۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸