برچسب: you came to me
گفتگوی اختصاصی رهیافتگان با مسئول شبکه‌های مجازی سامی یوسف؛
هست https //www twitter com/samiyusuf http //facebook com/samiyusuf http //youtube... you came to me به سویم آمدی را ببینید یوتوب...
کد خبر: ۴۵۳۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


پایگاه 598 منتشر می کند:
مقدس معرفی شده است youcametome english-farsi you came to me... بسویم آمدی you came to me بسویم آمدی in that... گمشده… so lonely و بسیار تنها بودم you came to... me بسویم آمدی took my breath away نفسم را در...
کد خبر: ۷۹۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵


پایگاه 598 منتشر می کند:
مقدس معرفی شده است youcametome english-farsi you came to me... بسویم آمدی you came to me بسویم آمدی in that... گمشده… so lonely و بسیار تنها بودم you came to... me بسویم آمدی took my breath away نفسم را در...
کد خبر: ۷۹۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵


پایگاه 598 منتشر می کند:
مقدس معرفی شده است youcametome english-farsi you came to me... بسویم آمدی you came to me بسویم آمدی in that... گمشده… so lonely و بسیار تنها بودم you came to... me بسویم آمدی took my breath away نفسم را در...
کد خبر: ۷۹۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵


پایگاه 598 منتشر می کند:
مقدس معرفی شده است youcametome english-farsi you came to me... بسویم آمدی you came to me بسویم آمدی in that... گمشده… so lonely و بسیار تنها بودم you came to... me بسویم آمدی took my breath away نفسم را در...
کد خبر: ۷۹۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵


پایگاه 598 منتشر می کند:
مقدس معرفی شده است youcametome english-farsi you came to me... بسویم آمدی you came to me بسویم آمدی in that... گمشده… so lonely و بسیار تنها بودم you came to... me بسویم آمدی took my breath away نفسم را در...
کد خبر: ۷۹۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵


سرویس صوت و فیلم 598 منتشر می کند:
مقدس معرفی شده است make me strong make me strong... منتظرم waiting for something منتظر چیزی هستم something to happen... to me چیزی که برایم اتفاق بیافتد but this waiting... comes with اما این انتظار همراه است با… trials and...
کد خبر: ۶۷۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸


سرویس صوت و فیلم 598 منتشر می کند:
مقدس معرفی شده است make me strong make me strong... منتظرم waiting for something منتظر چیزی هستم something to happen... to me چیزی که برایم اتفاق بیافتد but this waiting... comes with اما این انتظار همراه است با… trials and...
کد خبر: ۶۷۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸


سرویس صوت و فیلم 598 منتشر می کند:
مقدس معرفی شده است make me strong make me strong... منتظرم waiting for something منتظر چیزی هستم something to happen... to me چیزی که برایم اتفاق بیافتد but this waiting... comes with اما این انتظار همراه است با… trials and...
کد خبر: ۶۷۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸


سرویس صوت و فیلم 598 منتشر می کند:
the words به دنبال واژه هایی گشتم… to describe your... i tried اما هر چقدر تلاش کردم no word seemed... worthy هیچ واژه ای شایسته نبود struggled to find کوشش... کردم تا… the right words for you کلمه مناسبی برای...
کد خبر: ۶۵۷۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸