برچسب: شفافیت
علی حجازیان؛
ایجاد مشارکت های مردمی را دراداره شهر فراهم نمود شفافیت...
کد خبر: ۴۵۵۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱


یادداشت؛
شهر فراهم نمود شفافیت مالی ومشارکت مردم در ساختار اداره...
کد خبر: ۴۵۵۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱


از دیپلماسی لبخند تا دیپلماسی تبادل زندانیان؛
به طور کامل ارزیابی بایسته شفافیت نظام مندی و دیگر...
کد خبر: ۴۵۵۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


رتبه نخست شفافیت و صداقت در ارائه خدمات بانکی نیز...
کد خبر: ۴۵۵۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


شفافیت مبارزه کرد و مانع شفافیت اداری شد به موضوع...
کد خبر: ۴۵۵۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷


یادداشت؛
برخی از این افراد پاسخگویی و شفافیت اصلا لزومی ندارد...
کد خبر: ۴۵۵۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷


رسانه آمریکایی ادعا کرد؛
ای توسط ایران و شفافیت بیشتر بر روی این برنامه...
کد خبر: ۴۵۵۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴


ترکش شکاف دستمزد و تورم بر معیشت؛
همین شفافیت و آمار مورد استناد که به خوبی بیانگر...
کد خبر: ۴۵۵۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


تثبیت یا افزایش انفجاری قیمت بنزین؛
شفافیت آماری و موجب تشدید قاچاق بود با این روند...
کد خبر: ۴۵۵۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


دغدغه های خود را پیرامون مسائلی همچون شفافیت آرای قضات...
کد خبر: ۴۵۴۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶


برای این منظور باید تامین سرمایه کنم برای شفافیت بحث...
کد خبر: ۴۵۴۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵


پوچ بودن همه ادعاها؛
به این کنوانسیون ها با ایجاد شفافیت مالی برای آمریکا...
کد خبر: ۴۵۴۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۳


یادداشت/
البته ابزارهای مالیاتی بر بستر شفافیت اطلاعات و سامانه های...
کد خبر: ۴۵۴۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۵


کریمی قدوسی:
رسمی است اصلا در شرایطی که مردم به دنبال شفافیت...
کد خبر: ۴۵۴۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۵


خواهد کرد چهارم اصرار بر شفافیت برای مقابله با بروز...
کد خبر: ۴۵۴۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۸


رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در گفتگو...
کد خبر: ۴۵۴۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۲


برای نفت عرضه شده خواهد بود علی رغم شفافیت بسیاری... شفافیت سازوکار بورس به معنای آشکار بودن اطلاعات مربوط به...
کد خبر: ۴۵۴۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸


مجلس به ساختمان هرمی بدون شفافیت شد که خیلی بد...
کد خبر: ۴۵۴۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸


سخت است ولی من مایلم آن را انقلاب شفافیت بنامم... شفافیت اسم رمز تولد دوباره انقلاب است و پیشران های...
کد خبر: ۴۵۴۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸


FATF ابزار هوشمندسازی تحریم‌ها؛
اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه... بین المللی تاکید می کنند بشدت از شفافیت در عرصه...
کد خبر: ۴۵۴۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷