آمار
معاون پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در زمینه بررسی برجام فضا بین دولت و مجلس تعاملی است، گفت: فرجام برجام در مجلس مثبت است.
برجام تایید شد اما لغو تحریم ها نه! / مجلس نمایندگان آمریکا تعلیق تحریم های برجام را تا  ژانویه 2017 ممنوع اعلام کردند
تصویب قانونی که به اوباما اجازه تخفیف تحریم‌ها را هم نمیدهد:
طبق قانون، رئیس جمهور، تا تاریخ 21 ژانویه ی 2017 (دوم بهمن ماه 1395، پایان ریاست جمهوری اوباما) حق ندارد از هیچگونه تحریمی اغماض کرده، آن را تخفیف دهد و یا تعلیق کند و یا شرایط رفع آن را مهیا نماید و یا قانونی را به تصویب برساند که طبق آناستفاده از تحریم های ایران محدود شود. وی نمی تواند هیچ کدام از اشخاصی را که در ضمائم 3 و 4 پیوست 2 برجام مشخص شده اند، از فهرست تحریم خارج نماید.
جدیدترین اخبار پربازدید ها