در پایان این نشست از 3 اثر مستند جدید در حوزه عفاف و حجاب با حضور خانواده شهید مدافع حرم رئوف رونمایی شد.

این 3 اثر شامل یک سرود با عنوان «دُم خروس» که به تشریح نقشه‌های شوم و نفوذ دشمن در حوزه عفاف و حجاب پرداخته است، نماهنگ «حجاب میراث کهن» که به تشریح سیر تاریخی حجاب اشاره کرده و کمیک موشن حجاب با موضوع «حجاب باعث آرامش»‌ و با شعار «تجربه آرامش» بود.