آخرین اخبار
کد خبر: ۴۷۰۱۰۹
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶
آیت الله رجبی تشریح کرد:
انسان به گونه ای خلق شده که در هر صورت نیازمند به خدا است. در ذات ما عشق به خدا و احساس راز و نیاز به خدا نهفته و در عمق وجود مان میل وگرایش به خدا داریم و این گونه است که احساس نیاز به عبودیت و سر تسلیم داریم.

به گزارش پایگاه 598، آیت الله محمود رجبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به اهمیت دعا در ماه رمضان و نیاز انسان به دعا، گفت: ماه رمضان ماه خدا و  ارتباط با حضرت حق است. همان چیزی که با عنوان دعا از او یاد می کنیم. دعا یعنی جلب توجه کسی به خود برای این که نیازی را که داریم، برآورده سازد.

قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: دعا یعنی خواندن، وقتی انسان کسی را می خواند و صدا می زند، ممکن است انگیزه های مختلفی داشته باشد، گاهی وقتها کسی را به عنوان این که خطری متوجه او است، صدا می زنیم و گاهی برای این که توجه او به ما جلب شود، صدا می زنیم و گاهی برای این که نیازی داریم و او نیاز ما را ببیند و برآورده سازد، او را می خوانیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: برای نوع مردم، صدا زدن برای جلب توجه و برآورده شدن نیاز از سوی خدا است. این نیازها هم متفاوت است، گاهی فقط مادی و گاهی فقط معنوی و گاهی هم مادی و معنوی است. افرادی هم فقط دنبال عشق بازی و سخن گفتن با خدا می باشند و از این طریق چون خدا را می خواهند، لذت می برند و در این صدا زدن دنبال این هستند خدا به او توجه کند.

وی بیان داشت: در دعای ما همین مسائل آماده است، خواسته مادی، معنوی و توجه خدا به او و راز و نیاز با حضرت حق. حضرت زهرا(س) فرمود « خدایا تنها آرزوی من تویی و تو فراتر از آرزوی من هستی. تو کجا و آرزوی نگاه من کجا». به هر حال دعا یعنی خواندن خدا و جلب توجه خدا برای رفع عطش.

آیت الله رجبی گفت: انسان به گونه ای خلق شده که در هر صورت نیازمند به خدا است. در ذات ما عشق به خدا و احساس راز و نیاز به خدا نهفته و در عمق وجود مان میل وگرایش به خدا داریم و این گونه است که احساس نیاز به عبودیت و سر تسلیم داریم.

قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: اما وارد دنیا شدیم و مظاهر دنیا ما را به خود جلب کرده و آن عشق به خدا تحت شعاع این مظاهر دنیایی قرار گرفته است، مانند کسی که سخت گرسنه است، ولی حادثه وحشتناکی حادث می شود و پا به فرار می گذارد، اشتهای شدیدی که به غذا داشته، فراموشش می شود و تنها چیزی که فکرمی کند، نجات خودش است. آن وقتی که کنار غذا نشسته بود، دوست داشت غذا بخورد و لذت ببرد، اما با وجود این حادثه، فکر نیاز از یادش می رود. گرسنگی او از یادش نرفته، اما حادثه این احساس نیاز به غذا را تحت شعاع قرار داده و تمام همّ و هدفش، دفع خطر است.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: آدمی وارد دنیا شده همه مظاهر دنیا او را فرا گرفته، آنچه هست این است که از هر سو توجه ما به دنیا جلب می شود و اگر به دنبال دنیا را افتاده ایم، این وابستگی تشدید می شود و آن عشق به خدا تحت شعاع قرار می گیرد.

وی بیان داشت: ذات ما به گونه ای است که عجین با دعا و راز و نیاز است. دعا نیاز ذاتی فطری است، از وجود جدا نمی شود، اما تحت تاثیر عوامل قرارمی گیرد و مغلوب بعضی عوامل قرار شود یعنی آگاهانه بودن تضعیف می شود توجه آگاهانه به آن نیست و اما مانند همان احساس نیازی است که اگر خطر برطرف شود و شرایط عادی شود دوباره احساس گرسنگی وجود دارد. گرسنگی بود و از بین نرفته بود. نیاز به ما خدا ذاتی و فطری است همواره باما است ولی ما از این نیاز غافل هستیم.

آیت الله رجبی گفت: دعا و راز و نیاز با خدا زمینه ای در ذات و عمق وجود و فطرت ما دارد وکسی که از خدا غافل می شود از خود غافل می شود؛ اگر خود را  خوب بشناسد، متوجه می شود که عین وابستگی به خدا است. ما نیازمند به خدا هستیم در همه وجودمان فقر و نیاز است که با لطف و رحمانیت و کرم خدا برطرف می شود و اگر با وجود مان ادامه می دهیم چون خدا به ما وجود می دهد و این که ارتباط ما با خدا جزء ذات است. ذات ما این گونه است که با خدا مرتبط است و اگر می خواهیم طبق ذات و فطرت حرکت کنیم، دعا و راز و نیاز  الهی را باید شکوفا  و تقویت کنیم و این مظاهر دنیا که مانع از بروز راز و  نیاز است باید  موانع دنیوی هم برطرف شود.

قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: ما عشق خدا هستیم و این عشق تحت شعاع قرار گرفت. با کنار گرفتن مظاهر دنیا و ارتباط بیشتر با خدا، آن عشق و شعله درونی خود را آشکار می سازیم. این نکته اول که چرا به دعا نیاز داریم. انسان نمی شود انسان باشد با خدا راز و نیاز نکند.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: از این امر ذاتی و درونی که بگذریم یکی از نیازهای معنوی ما نیاز به دعا است. انسان با دعا و راز و نیاز با خدا یکی از کمبودهای خود را برطرف می کند. کسی که اهل ارتباط با خدا است و دعا می خواند احساس لذت و بهجت به او دست می دهد، چون نیاز اساسی آنها برطرف شد. اینکه شادی و نشاط او را فرا می گیرد، چون کمبود و نقص برطرف شد که همان احساس نیاز به راز و نیاز و گفتگو با خدا بود.

وی بیان داشت: این نیازی است در انسان مانند سایر نیازهای که داریم همانطوری که از هر نیازی که در وجود ما است احساس شادی می کنیم. کسی که مشکل علمی دارد و این مشکل و نیازی که داشت برطرف شد احساس شادی می کند. این همان لذت برای آنها است.

آیت الله رجبی گفت: لذت های معنوی بسیار فراتر از  لذت مادی است، چرا که دعا و راز و نیاز با خدا نیازی است، ولی آن قدر متعالی است که قابل مقیاس با لذت های دیگر نیست.

آرامش معنوی با خدا

قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: ما یکی از نیازهای مان نیاز به آرامش است، انسان نیاز دارد که احساس آرامش کند، این احساس آرامش را با عوامل و با چیزهای مختلفی که سبب آرامش می شود، می خواهد برای خود تامین کند، ولی قرآن می گوید «أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»، برای احساس آرامش به پیش غیر خدا نروید، سراغ غیر خدا نروید، آنها آرامش حقیقی را به شما نخواهند داد، دعا یعنی یاد و توجه به خدا؛ اینجا است که در سایه دعا آن آرامش حقیقی حاصل می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: در سخت ترین شرایط و بحرانها انسانی که نیازمند است به خدا و راز و نیاز می کند و به در خانه خدا می رود، احساس آرامش می کند چرا که سراغ کسی رفته که از همه بهتر مشکل او را درک می کند و از همه بهتر بحرانی که او در آن قرار گرفته، رفع می کند و از آن آگاه است و از همه بهتر می داند نیاز را چگونه رفع کند و خطر را دفع کند و از همه تواناتر برای رفع این مشکل و حل بحران راه نجات از بحران است.

وی بیان داشت: وقتی موجودی دارای این ویژگی ها است وقتی انسان به او پناه می برد و متوجه او می شود از چه چیزی ناراحت و ناآرام باشد. اگر قرار باشد راه مشکل را بداند، بهتر از هر کسی بهترین راه حل را ارائه می دهد و اگر قرار است مشکل را از بین ببرد، او توانا ترین موجود در حل مشکل است.

حجت الاسلام والمسلمین رجبی گفت: این نیاز به آرامش یکی از زمینه های است که در وجود ما است که برای احساس نیاز به دعا، چرا نیاز به دعا داریم، چون نیاز به آرامش داریم و تنها موجودی که به بهترین وجه نیاز ما را می داند و می تواند تأمین کند، خدا است و بر او بیفزاییم که کریم ترین موجودی است به محض این که ما توجه کنیم، او آرامش را بر ما می فرستد.

قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: اگر نیاز به آرامش داریم، هیچ موجودی بالاتر و سریع تر از خدا آرامش را در اختیار ما قرار نمی دهد و وجود ما به گونه ای است که جزء با او آرامش پیدا نمی کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: ما از خدا در این عالم جدا شدیم و تا با او پیوند نخوریم به آرامش نمی رسیم، این یکی از زمینه های نیاز ما به خدا است. هر انسانی عاشق کمال است و می خواهد کامل ترین شود. هر جا کمالی ببیند، کُرنش و فروتنی می کند، هر زمان انسان در برابر موجود تواضع می کند و عشق می ورزد در آنجا کمالی را می بیند و در واقع او در برابرکمال کرنش می کند و آن موجود چون این کمال را در خودش دارد، انسان در برابر آن موجود هم کرنش می کند.

ارتباط با خدا

وی بیان داشت: انسان خودش می خواهد کامل ترین باشد، اما وقتی می بیند که کامل ترین شدن در دسترس او نیست، لااقل در مقابل کمال کرنش و تواضع می کند، آن قدر عشق به کمال دارد، وقتی می بیند که در دیگری هم هست، احساس کرنش و فروتنی می کند. این نیاز ذاتی انسان است.

آیت الله رجبی گفت: اگر می خواهیم کامل شویم، غیر از خدا کسی نمی تواند به ما کمال دهد چون خودش کامل ترین موجود است و هر چه غیر از خدا باشد، کمالش ناقص است. پس برای کامل شدن باید از خدا بخواهیم و در صورتی فروتن و احساس آرامش می یابیم که به خدا پیوند بخوریم . پس کمال خواهی انسان، ما را به راز و نیاز و دعا می خواند.

قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: اگر می خواهیم عطش درون خود را برطرف کنیم، باید با خدا ارتباط برقرار و توجه خدا را به خود جلب کنیم. هر چه از خدا بخواهیم در سایه دعا محقق می شود و در روایت نقل شده که کلید همه خزائن خدا در دعا است وقتی دعا می کنیم کلیدهای خزائن را در اختیارمی گیریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: وقتی خدا کلیددار خزائن است، این ما هستیم که چه قدر توانایی داریم از این خزائن استفاده کنیم و ماه رمضان این فرصت را برای ما فراهم کرده تا بتوانیم از این خزائن بی نهایت بهره ببریم.

ویژگی های ماه رمضان

وی بیان داشت: ماه رمضان، ماه خدا، ماهی است که دعوت ویژه برای مهمانی شده ایم، ماهی است که در آن رحمت، برکت و مغفرت است و سرشار از برکت و رحمت است و باید خود را زیر آبشار الهی قراردهیم و از این رحمت لبریز شویم. برکت الهی نازل شده است و هر چیزی ماندگار خواهد شد و این ما هستیم که باید از این رحمت و برکت ماندگار و چندین برابر درمقایسه با سایر ماه ها بهره برداری کنیم.

آیت الله رجبی گفت: ماه، آرامش است و آنچه که موجب می شود از رحمت و مغفرت الهی و خزائن الهی دور شویم، گناه است. این ماه مغفرت است و همه زمینه های مغفرت در این ماه فراهم است.

قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: پیامبر اسلام(ص) فرمودند،رمضان ماهی است که همه شرایط برای رحمت، آمرزش و برکت پیدا کردن اعمال، وجود و نفس های ما در آن موجود است. این چه ماهی است که خواب او عبادت، نفس او تسبیح است. آن قدر این ماه با برکت است که اعمال غیر اختیاری او را به خدا نزدیک می کند و حیف است از این ماه بهرمند نشویم و گرفتار خطا و لغزش شویم و محروم بمانیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: از خدا می خواهیم آن همه که به ما لطف کرده  و زنده نگاه داشته تا وارد این ماه پربرکت وارد شویم از او می خواهیم به ما توفیق بهره برداری بیشتر از این ماه را عنایت کند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: