نظرسنجی
ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم چقدر بوده است
بسیار خوب
0%
متوسط
0%
ضعیف
0%
تعداد کل آراء : 0

ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم چقدر بوده است
در مجادله فدراسیون فوتبال و صداوسیما حق را به کدام یک می دهید؟