برچسب: آرمان سلبریتی شدن
استعداد به مثابه ماده مصرف صنعت سرگرمی در نظام سرمایه داری؛
جدید می آید سیاست نئولیبرال آرمان مردم را تبدیل به... سلبریتیسم می کند و همه دنبال شهرت خواهند بود شما... در عصر جدید در حال تولید آرمان سلبریتی شدن هستید...
کد خبر: ۴۶۰۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲