برچسب: جریان افراط گرای شیعی
کد خبر: ۴۶۳۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


گذرا به جریان افراطگرای شیعی به قلم صالح قاسمی از... سوی نشر سلمان پاک منتشر شده است و ماهیت جریان... افراطگرای تشیع انگلیسی را بررسی می کند همچنین موضوعات گوناگونی... با تمدن نوین اسلامی و شیعی در ایران به وسیله...
کد خبر: ۳۷۲۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵