برچسب: حسین ترکمن
کد خبر: ۴۶۳۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


شهید حسین ترکمن پری و چهار مجروح عملیات ویژه خود... عملیات حسین ترکمان پری و فرشاد شفیع پور یکی دیگر...
کد خبر: ۶۸۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۰۱


یک شهید حسین ترکمن پری و چهار مجروح عملیات ویژه... و خاطره شهید این عملیات حسین ترکمان پری و فرشاد...
کد خبر: ۶۸۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۰۲


یک شهید حسین ترکمن پری و چهار مجروح عملیات ویژه... و خاطره شهید این عملیات حسین ترکمان پری و فرشاد...
کد خبر: ۶۸۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۰۱


یک شهید حسین ترکمن پری و چهار مجروح عملیات ویژه... و خاطره شهید این عملیات حسین ترکمان پری و فرشاد...
کد خبر: ۶۸۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۰۱