برچسب: ستاد مبارزه با زمین خواری
از اعضای ستاد مبارزه با زمین خواری استان تهران آپارتمان...
به گزارش پایگاه 598 احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس... با حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران درباره اظهار... نظر می رسدیک باند با تفکر غرب گرایی نفوذ کرده... زحمتی کشیده باشد یا سابقه تجاری آنچنانی داشته باشد آیا...
کد خبر: ۴۵۹۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶