برچسب: سیاست اقتصادی درهای باز
مقاله استاد اقتصاد دانشگاه "دریک" آمریکا در نقد بحران سیاست های اقتصادی دولت روحانی:
مدلی اقتصادی پیروی می کند که شهرت دارد به این...
در حوزه بررسی های نظام اقتصادی آمریکا از وی منتشر... نقد سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی پرداخته است که... گردد برخی از گزارشگران و منتقدان سیاست باز کردن درهای... بازار ایران به روی تجار غربی که توسط رئیس جمهور...
کد خبر: ۳۶۹۶۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۶


تئوریزه‌کردن ارتباط با غرب با دروغ علمی
کشورهای اروپایی برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی قابل... اتکا دوره ای از سیاست های سختگیرانه اقتصادی و مبارزه...
اطلاعات کافی درباره تاریخ اقتصادی کشورهای غربی نمی تواند دلیل... کردن بخش ابتدایی تاریخ اقتصادی کشورهای غربی سعی دارند تصویری... به سطح مطلوبی از رفاه اقتصادی و توسعه صنعتی برسیم... با رویکردهای سیاسی-اقتصادی امروزی آنان است اگر چه وقایع کنونی...
کد خبر: ۳۵۰۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶