برچسب: مصطفی کلانتری
کلانتری در لواسانات در این خبرگزاری مراجع رسمی بر واگذاری... این اراضی به برادر عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور صحه...
سایه طوبی بر امپراطوری کلانتری در لواساناتدر این خبرگزاری روابط... عنوان "سایه طوبی بر امپراطوری کلانتری در لواسانات" به استحضار... ایشان "مصطفی کلانتری" بوده که اشتباهاً و به دلیل تشابه... اسمی نام "عیسی کلانتری" در مطلب مذکور درج شده است...
کد خبر: ۴۵۸۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹