آخرین اخبار
کد خبر: ۴۶۱۵۷۹
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۴
شاخصه های معماری و شهرسازی تراز انقلاب اسلامی(بخش سوم)؛
برای ایجاد ساختار معماری شهری تراز انقلاب اسلامی و توحیدی باید از ظرفیت های دینی استفاده شود. ازاین روبرای تحقق این امر نیازمند ایجاد الگوی راهبردی – عملیاتی هستیم. منابع مورد نظر هم گزاره های دینی است.
به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه 598، اصلی ترین پیام انقلاب دعوت بشر به عدالت خواهی، معنویت گرایی و کرامت انسانی است. اکنون در مرحله پی ریزی تمدن نوین اسلامی، بیانیه گام دوم به عنوان یک سند بالادستی می تواند موتور محرکه در تحقق رسیدن به اهداف مورد نظر باشد تا بدین وسیله فضای تازه ای به عنوان زیست معنوی در برابر تمدن دین گریز و مادی گرای غرب، به بشر توسط انقلاب اسلامی ارائه کرد.

تمدن غرب با شعار جهانی‌سازی در پی مقابله با تفکر توحیدی است و ابعاد مختلف اقتصادی- سیاسی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و تاثیرات آن در محیط هایی مانند شهر ظاهر دیده می شود. نمی توان انتظار داشت ایدئولوژی بین انقلاب و شعارهایی مانند جهانی سازی با یکدیگر سازگار باشند. انقلاب اسلامی پرچم دار دفاع از اسلام است و به لحاظ فرهنگی اساس خود را بر شعار اثباتی "الله سالاری و دین محوری" بنا کرد که طبیعتا جریان های غیر دین محور را به میزان بعد و فاصله شان از دین سلب و نفی می کرد و درپی پیاده سازی دین در مناسبات اجتماعی بود.

مدل های مادی نتوانسته است نیازهای فطری بشر را پاسخ بدهد توانمندی این الگوها در حاکمیت بخشیدن به نظام ارزش مادی تا میزان قابل توجهی قابل دفاع است اما این روش ها برای توسعه تعبد و حس حضور خدا در زندگی بشر در جامعه کاربردی ندارد.

دنیای غرب با آن همه زر و زیور وشعارهای فریبنده به بن بست رسیده است شهرسازان کشورهای به ظاهر توسعه یافته همواره درحال آزمون و خطا هستند و بدنبال افزایش جذابیت های ظاهری بر پایه اصالت لذت در فضای شهری هستند. فضاهای شهرهای به ظاهر توسعه یافته در پی تحقق اهداف نظام سرمایه داری است ازاین رو در پی تجاری کردن فضای شهرهستند. از آنجایی که ما با یک جریان نفوذ در شهرسازی و معماری روبرو بوده ایم ساختار شهرهای ما به تبعیت از نظام غرب درحال حرکت به سمت اهداف نظام تمدن مادی است و البته هرچقدر هم تلاش بشود نمی توان به استاندارهای آن ها دست پیدا کنند چراکه اساسا غرب همواره نگاهش به دیگر کشورها نگاه استعماری بوده ون گاه ارباب، رعیتی داشته است.


شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه شهرسازی ومعماری اسلامی- ایرانی که می تواند بیانگر نماد، نشانه و آرمان های انقلاب اسلامی است کارنامه قابل قبولی ندارد.

اکنون مسئله اصلی این است چگونه می توان به شهر تراز انقلاب اسلامی دست پیدا کرد؟ شهردر تحقق گام دوم انقلاب اسلامی نقش ارزنده ای دارد که در یادداشت های پیشین به آن اشاره شده است[1].

شهرسازی و معماری انقلاب اسلامی باید محصول تفکر انقلابی و جهادی باشد. در بین مباحث گفتمانی در حول موضوع معماری و شهرسازی پس از انقلاب، حلقه مفقوده نداشتن یک الگو و پارادایم فکری مستقل از غرب بوده است. مشاهده می شود تحقیقاتی در حوزه شهر اسلامی- ایرانی انجام شده اما پایه و چهار چوب فکری بر گرفته از مبانی غربی است بطور مثال تحلیل ویژگی بافت شهر ایرانی با نظریه شهر هوشمند، شهر خلاق ایرانی-اسلامی و تبیین معیارهای فضای شهری شاد با رویکرد شهرسازی ایرانی-اسلامی، این عناوین وارد ادبیات شهرسازی ما شده است و به تدریج کالبد و فضای سرزنده و با هویت شهرهای ایران اسلامی را دچار تغییر کرده و وضعیت امروز که در شهرها مشاهده می شود نتیجه نفوذ جریان غرب گرا در شهرسازی و معماری و تبعیت از ساختار غلط و ضد توحیدی غرب است.

برای ایجاد ساختار معماری شهری تراز انقلاب اسلامی و توحیدی باید از ظرفیت های دینی استفاده شود. ازاین روبرای تحقق این امر نیازمند ایجاد الگوی راهبردی عملیاتی هستیم. منابع مورد نظر هم گزاره های دینی است. در این تفکر از مبانی غرب استفاده نخواهد شد چهار چوب فکری مورد نظر پارادایم اجتهاد دینی با نگاه شبکه ای است و با روش شناسی سیستمی گزاره های مرتبط از منابع مورد نظر استخراج و در یک فرآیند و بصورت الگوریتمی نظام پیدا کرده و سپس برنامه های عملیاتی استخراج می شود.

پایان بخش سوم...
نویسنده: علی حجازیان پژوهشگر شهرسازی اسلامی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: