کد خبر: ۱۴۷۶۴۴
زمان انتشار: ۱۹:۲۹     ۱۹ تير ۱۳۹۲
سرویس دین و اندیشه بی باک: شهيد دكتر سيد رضا پاك نژاد در مجموعه اي كه " اولين دانشگاه و آخرين پيامبر" نام دارد و رساله دوره دكتراي ايشان بوده، مطالب جالبي در مورد نكات بهداشتي و تربيتي اسلام متذكر شده اند. اين شهيد بزرگوار، بهره اي كه از دانش پزشكي داشتند، دلايل بسياري از سنن و فرائض اسلامي را توضيح دادند. كتاب روزه ايشان نيز حاوي نكات پزشكي و علمي ارزشمندي است.
 
به مناسبت حلول مبارك ماه رمضان بخشي از مطالب اين كتاب توسط سرویس دین و اندیشه بی باک آماده گردیده و در اختيار بازديدكنندگان عزيز قرار مي گيرد.

1- روزه چيست؟

روزه ( (Fast به معناي كم خوردن نيست ، بلكه به معناي خودداري از خوردن، آشاميدن ، داشتن روابط جنسي، سخن گفتن و بالاخره پرهيز از كار كردن در فرهنگهاي مختلف به نام " روزه داري" شده است.

در ميان بوميان استراليا بر هر زني واجب بوده كه پس از فوت شوهرش به تناسب از چند روز تا يكسال روزه بگيرد و سخن نگويد. روزه در ديانت يهود قبل از مسيحيت بود چنانچه حضرت مريم نيز بر طبق آيات نذر مي نمايد روزه بگيرد و با احدي سخن نگويد.

صائبي ها و مانويان و مسيحيان از بعضي خوردنيها اجتناب مي كنند و ما مسلمانان از خوردن و آشاميدن خودداري مي كنيم. و دستورات ديگري نيز در اين رابطه هست كه البته با منع از خوردن همين مقدار ماده غذايي كه امعاء و احشاء را به فعاليت وادار مي نمايد، هدف از روزه حاصل نمي شود.

2- زمان روزه داري در قرآن كريم چيست؟

قرآن كريم آغاز روزه داري مسلمانان را از زمان بازشناخته شدن رشته هاي سياه و سفيد آسماني از يكديگر تعريف مي كند.

مسلمانان در آن زمان ساعت نداشتند و به همين علت بهترين شناسايي شروع وقت روزه داري نظر انداختن به آسمانها بوده .

در حقيقت تعيين زمان روزه يكي از هزاران معجزه اي است كه توسط قرآن مطرح شده است.

طرز طلوع و غروب خورشيد در مناطق استوايي چنان است كه از وسط آسمان مي گذرد و هر چه به دو قطب نزديكتر مي شويم. خوشيد زاويه نشين تر مي شود و از گوشه ها عبور مي كند و در مكانهايي وجود دارند كه با يك چشمك زدن خورشيد و سوسو كردن نور و در حقيقت پيدايش نوارهاي سفيد و روشن متمايز از سياه، مي توان شب و روز را از يكديگر باز شناخت و در حقيقت تعيين وقت قرآن را به عنوان اعجاز پذيرفت ( تميز خطوط نوراني خورشيد از تاريكي هاي شب در تمام نقاط مسكوني كره زمين، امكان پذير و بهترين وسيله شناسايي است) طول روزه مسلمانان از طلوع اولين اشعه خورشيد تا غروب آخرين شعاع آن است و بدين ترتيب در كشورهايي كه بين خط استوا تا مدارهاي 67 درجه عرض جغرافيايي شمالي و جنوبي تقريباً واقعند، تشخيص زمان آغاز و هنگام پايان روزه داري آسان بوده و اگر كساني باشند كه در اراضي بين 69 درجه تا قطبين واقعند بر حسب آنچه فقها اظهار داشته اند مي توانند تقسيمات متعادلي بمنظور فوق بنمايند بدين ترتيب:

وقت روزه داري مسلمانان از طلوع فجر صادق تا مغرب شرعي بوده و تشخيص ايندو زمان يعني آغاز و پايان آن براي همه و حتي كسانيكه حس تشخيص شان ضعيف است آسان مي باشد.

3- چرا سي روز روزه مي گيريم ؟

سالي چند روز روزه شدن و گاهي در يك ماه يك يا چند روز را انتخاب كردن مدت روزه داري است كه امروز جهانيان هر كدام بنحوي آنرا پذيرفته اند.

در بين مسلمانان روزه واجب هر ساله در انحصار ماه رمضان است كه تقريباً سي روز مي شود.

بنديكت ( Benedict) دانشمند فيزيولژي يك دوره روزه را سي و يكروز دانسته مي گويد در اين مدت در تركيب خون هيچگونه اختلاطي بهم نرسيده و آن نوري كه در بعضي از روزه داران ديده مي شود يك حالت جواني و نشاطي است كه براي روزه داران رخ مي دهد.

دكتر ژان فروموزان( Jean Fromosan) مي گويد ذخاير كليكوژن كبدي و پروتئين خون و ذخيره چربي كه در مرد سي درصد و در زن بيست درصد است براي يك ماه بدن كافي است.

دكتر الكسيس كارل(222 انسان وجود ناشناخته) در باره روزه مطالبي دارد تا آنجا كه مي گويد با روزه داري قند خون در كبد ميريزد و چربيهائي كه در زير پوست ذخيره شده اند و پروتئين هاي عضلات و غدد و سلولهاي كبدي آزاد مي شوند و بصرف تغذيه مي رسند كه چون با سخن ژان فروموزان كه گفت بعضي عناصر ذخيره اي بدن براي سي روز كافيست در كنار يكديگر قرار داده شود نتيجه مي گيريم كه در ظرف مدت يك ماه روزه داري آدمي دارنده يك بدن تازه تعمير شده و آزاد گرديده از قيد و بند سموم و كهنه هاست. بعلاوه نبايد اثر فاصله هلال تا محاق و ماه را كه قريب 30 روز مي شود فراموش نمود يعني گردش آسمانها نيز مدت روزه داري را سي روز اعلام داشته و مي دارند.

كساني ديگر نيز از متخصصين هستند كه ذخائر بدني را براي سي روزه روزه داري مناسب و كافي دانسته اند و مي دانيم اولين روز پس از ماه روزه يعني روز اول شوال را نمي توان روزه گرفت و آنرا حرام شمرده اند، اين مسئله براي يكنواخت بودن مسلمانان و تشويق آنها است در اينكه بايد هماهنگ و در يك صف بوده و براي حفظ حدود و ثغور دستورات اسلامي كوشا باشد.


4- تنفس ، تازه كردن هواست، روزه ، تازه كردن غذاست

هماهنگونه كه تنفس عميق يكنوع تازه كردن هواي در ريه هاست روزه نيز يك تازه كردن مواد غذايي در بدن مي باشد.

تنفس عميق براي شستشوي هواي داخل بدن و روزه براي شستشوي الكتروليت ها و عصاره هاي غذائي بين بافتي است.

آدمي هر دقيقه 16 نفس مي كشد هر تنفس يك دم و يك بازدم معمولي دارد كه شمارش، نوع و مقدارهوائي كه وارد و خارج مي گردد معين بوده و خود كار انجام مي گيرد ولي تنفس عميق يك دم و بازدم شديدتري است كه طبق دستورات بهداشتي بجاي آورده مي شود.

بهداشت اجازه نمي دهد براي تنفس عميق جز از هواي لطيف و نظيف استفاده كرد به همين ترتيب با يك جمله" مسلمان در ماه رمضان مهمان خداست" آوردن غذاي ناسازگار و مسموم كننده و غير حلال را بر سر سفره چنين ميزباني ممنوع ساخته است.

نه آنكه در بقيه سال خوردن غذاي حرام و ناسازگار اشكالي نداشته باشد بلكه مقصود اينست، چون يكي از خواص روزه دفع سموم است در اين ماه مراقبت بيشتري بايد نمود كه از جذب مجدد سموم جلوگيري بعمل آيد. و در واقع ماه رمضان ماه تمرين و آزمايش براي انتخاب سفره اي سازگار در سراسر سال است. سفره اي كه ميزبانش" خداست" و ميهمانش نبايد بر آن مسموم گردد.

تنفس عميق از هواي لطيف وبازدم هواي آلوده است كه تكرار آن سبب مي شود به طور كلي همه ريه ها بلكه سراسر بدن تصفيه گردد به همين طريق روزه هاي متوالي نيز موجب خروج كليه سموم از مجاري و فواصل بين سلولي وبافت ها مي گردد.

اولين تنفس عميق سبب مي شود نزديك به دو ليتر هوا كه 5/1 ليتر بيش تر از هواي دم عادي است بنام هواي تكميلي وارد ريتين گردد و در بازدم شديد و عميق باز 5/3 ليتر هوا كه مجموعه اي از بازدم عادي و هواي اندوخته است بنام ظرفيت حياتي از دهان خارج مي شود و چون در بازدم بسيار عميق هم شش ها نمي توانند كاملاً روي هم جمع شوند لذا حدود يك ليتر هوا به نام هواي هميشگي در ريه ها باقي مي ماند، اينك باز براي تصفيه باقيمانده يك تنفس عميق ديگر دستور داده مي شود كه مي توان حساب كرد پس از چند مرتبه ، هواي داخل ريه ها كاملاً نزديك به هواي تازه خواهد بود. روزه نيز به همين نحو است كه روز اول مقداري از تمام اندوخته هاي اضافي كه بسياري از آنها براي اعضا مسموميت نسبي دارد از بدن خارج مي شود و جاي آنها را جذب شده هاي تازه مي گيرد و به همين نحو چنانچه خواهيم گفت با تكرار روزه گويا منبع آبي را كه راكد بوده هر روز مقداري از آن را برداريم و آب پاكيزه بجاي آن بريزيم تا اينكه به طور قطع يك ماه بگذرد پس از اين مدت بدن غوطه ور در آبها و الكتروليت ها و عناصر تازه اي خواهد بود.


5- يك بحث جالب علمي در مورد روزه

بفرمائيد سه ليوان مايع براي خوردن بياورند . سه ليوان موجود آب آشاميدني، آب هندوانه و شيرگاو است- به عبارتي مايعات جدا شده از جماد- نبات- حيوان.

ساختمان شير( آب حيوان) نزديكتر و سازگارتر ببدن است و در درجه دوم آب گياه و آخر آب اشاميدني.

آب قسمت اعظم هر سه را تشكيل مي دهد و پس از خوردن بايد آب زيادي بصورت ادرار و غيره دفع گردد اما:

آب سنگ ( آب آشاميدني ) پس از چند روز( شايد 12 روز) خارج مي شود آب گياه بيشتر و باز آب حيوان زيادتر، بدين معني كه آب شكاف سنگها جذب و وارد خون و سرانجام بين انساج و بافت ها قرار گرفته آب موجود و ذخيره 12 روز قبل را خارج مي سازد.

ذرات راديو اكتيو بغذائي افزودند و بكيفيت هضم و جذب ودفع آن با دنبال كردن ذرات وقوف حاصل كردند.

براي روشن شدن مطلب و اينكه مقصود ما از بحث چيست تحت عنوان مطالعات متابوليسمي شرحي داده مي شود!

(Metabolism – Studies) ( مطالعات متابوليسمي):

آنچه مي خوريم تصور مي شود صرف سوختن و تهيه انرژي براي بدن مي شود و دفع مي گردد ولي تصوري نادرست بوده، اينگونه است كه بدن عنوان حوضي داشته كه غذا از طرفي وارد و از طرف دگرش خارج مي شود، مثلاً مواد قندي از جانبي وارد شده و از جانب دگر بمصرف سوختن رسيده دفع مي گردد و آنرا حوض متابوليسمي (Metabolic – Pool) ناميده اند. آنچه وارد مي شود تازه است و بايد تازه هم باشد و آنچه خارج مي شود از مانده ها و كهنه هاست و بايد هم فاسدها و مانده ها خارج شوند( چنانچه تطهير ظرف جهاني نيز چنين است كه تازه ها و كودكان بيايند و مانده ها و فرتوتها بروند).

اكسيژني كه امروز وارد بدن مي شود 6 ماه بعد خارج شده و كلسيم امروز 180 روز بعد مصرف مي گردد.

اگر ازت راديو اكتيو در غذا باشد چند هفته بعد آنرا در ادرار مي بينيم.

براي تعيين خط سيركربن معمولي، كربن ديگري كه وزن اتمي 14 دارد بكار مي برند.

كربن گلوكز معمولي 12 است و اگر 14 باشد گلوكز راديواكتيو است كه مدتها بصورت گاز كربنيك بعنوان يك كاتاليزر در بدن مي ماند و سپس دفع مي شود و همينطور براي اكسيژن با وزن اتمي 15 آنرا انتخاب مي نمايند كه نصف عمرش 124 ثانيه است.

اكسيژني كه در تانك و كپسول است 15 است و اگر با اين اكسيژن گاز كربنيك در بدن درست شد بعلت آنكه با آهك جذب شده بايد راديو اكتيو باشد و به علت ماندن اين عناصر در بدن است كه بدن را حوض متابوليسم مي نامند و وارد شدن نوها به بدن و خروج كهنه ها و توقف فيمابين را - Dynamic State .

هم اكنون فكر كنيد با اين همه سرو صدا كه در خوردن يك ذره آب بوجود مي آيد آيا كافيست كه با چند روز روزه داري توقع داشت كه همه فاسدها و كهنه ها جاي خود را به تازه ها بدهند يا بايد با روزه هاي متوالي به چنين نتيجه و مقصودي رسيد؟
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها