کد خبر: ۲۱۸۴۷
زمان انتشار: ۱۲:۴۹     ۱۰ مهر ۱۳۹۰
جدول منابع طرح سوالات آزمون سراسری سال 91 از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل تابعه این وزارتخانه در استان‌ها ابلاغ شد.
 
به گزارش 598 به نقل از فارس ، جدول منابع و مآخذ طرح سوالات آزمون سراسری سال 91 مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها، با توافق مدیران و کارشناسان حوزه معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سازمان سنجش آموزش کشور جهت اطلاع از سوی معاونت آموزش متوسطه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد.
 
در بخش دروس عمومی، «کتاب ادبیات فارسی 2 با کد 1/220، سال دوم، چاپ 88»،« زبان و ادبیات فارسی 1 و 2 با کد 1/283، دوره پیش‌دانشگاهی، چاپ 90 برای تمام رشته‌ها»، «ادبیات فارسی 3 با کد 1/249، چاپ 88، سال سوم و زبان فارسی 3 با کد 3/249 سال سوم برای تمام رشته‌ها به غیر از علوم انسانی، چاپ 89»، و کتاب‌های «ادبیات فارسی 3 با کد 2/249 و 4/249، سال سوم مخصوص رشته علوم انسانی چاپ 89» از منابع درس زبان و ادبیات فارسی است.
 
کتاب‌های «عربی 2 با کد 1/224 سال دوم، چاپ 88»، «عربی 3 باکد 1/254 سال سوم برای تمام رشته‌ها به غیر از علوم انسانی چاپ 89»، «عربی2 با کد 2/224 سال دوم چاپ 88» و «عربی 3 با کد 2/254 سال سوم مخصوص رشته علوم انسانی، چاپ 89» جزء منابع درس عربی کنکور سراسری سال 91 است.
 
کتب «قرآن و تعلیمات دینی 2 با کد 222 سال دوم، چاپ 88»، «قرآن و تعلیمات دینی 3 با کد 251 سال سوم، چاپ 89» و «معارف اسلامی دوره پیش‌دانشگاهی با کد 1/285 چاپ 90» از منابع فرهنگ و معارف اسلامی و کتاب‌های «انگلیسی 3 با کد 1/252 سال سوم، چاپ 89» و «انگلیسی 1 و 2 با کد 1/284 دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس زبان انگلیسی است.
 
این گزارش با اشاره به منابع دروس تخصصی گروه علوم ریاضی آورده است، کتاب‌‌های «هندسه 1 با کد 2/233 سال دوم چاپ 88»، «آمار و مدلسازی با کد 3/234 سال دوم چاپ 88»، «هندسه 2 با کد 4/258 سال سوم، چاپ 89»، «ریاضیات 2 با کد 2/234 دوم، چاپ 88»، «حسابان با کد 1/258 سال سوم، چاپ 89»، «جبر و احتمال با کد 2/258 سال سوم، چاپ 89»، «هندسه تحلیلی و جبرخطی با کد 1/294 دوره پیش‌دانشگاهی، چاپ 90»، «حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2 با کد 1/295 دوره پیش‌دانشگاهی، چاپ 90» و «ریاضیات گسسته با کد 1/296، دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس ریاضیات گروه علوم ریاضی برای کنکور سال 91 است.
 
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌ عمومی وزارت آموزش و پرورش، کتاب‌‌های «فیزیک 1 و آزمایشگاه با کد 2/206 سال اول، چاپ 87»، «فیزیک 2 و آزمایشگاه با کد 2/226 سال دوم، چاپ 88»، «فیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم، ویژه رشته ریاضی با کد 4/256، چاپ 89» و «فیزیک 1 و 2 ویژه رشته ریاضی دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/293 چاپ 90» از منابع درس فیزیک و کتاب‌های «شیمی 2 و آزمایشگاه سال دوم با کد 1/227 چاپ 88، شیمی و آزمایشگاه با کد 1/257 سال سوم، چاپ 89» و «شیمی 1 و 2 با کد 1/289 دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس شیمی گروه ریاضی هستند.
 
کتاب‌های زمین‌شناسی با کد 1/262 سال سوم، چاپ 89»، «‌علوم زمین با کد 1/291 دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90»، کتاب‌‌‌های «هندسه 1 با کد 2/233 سال دوم چاپ 88»، «ریاضیات 2 با کد 2/234 سال دوم، چاپ 88»، «آمار و مدلسازی با کد 3/234 سال سوم، چاپ 89»، «ریاضیات 3 ویژه علوم تجربی با کد 3/258 سال سوم، چاپ 89» و «ریاضیات عمومی 1 و 2 با کد 1/292 دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس ریاضیات گروه علوم تجربی در کنکور 91 هستند.
 
در ادامه این گزارش با اعلام اینکه کتاب‌های «زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 سال دوم با کد 1/231، چاپ 88»، «زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم کد 1/261، چاپ 89»، و «زیست‌شناسی دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/290 چاپ 90»، منابع درس زیست‌شناسی و کتاب‌های «فیزیک 1 و آزمایشگاه با کد 2/206، سال اول، چاپ 87»، «فیزیک 2 و آزمایشگاه با کد 2/226، سال دوم، چاپ 88»، «فیزیک 3 و آزمایشگاه 3/256 ویژه رشته تجربی، سال سوم، چاپ 89» و «فیزیک 1 و 2 با کد 1/288، دوره پیش‌دانشگاهی ویژه رشته تجربی، چاپ 90»، منابع درس فیزیک گروه علوم تجربی هستند.
 
به گزارش توانا، کتاب‌های «شیمی 2 و آزمایشگاه با کد 1/227 سال دوم، چاپ 88»، «شیمی 3 و آزمایشگاه با کد 1/257، سال سوم، چاپ 89» و «شیمی 1 و 2 با کد 1/289 دوره پیش‌دانشگاهی،‌ چاپ 90» از منابع درس شیمی گروه علوم تجربی هستند.
 
دروس تخصصی رشته علوم‌انسانی شامل کتاب‌های «ریاضیات 1 با کد 1/211 سال اول، چاپ 87»، «آمار و مدلسازی با کد 3/234، سال دوم، چاپ 88»، «ریاضی سوم ویژه علوم انسانی با کد 6/258، چاپ 89» و «ریاضی پایه دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/292 چاپ 90» از منابع درس ریاضیات گروه علوم انسانی برای کنکور 91 است.
 
این گزارش با اعلام اینکه کتاب‌های «اقتصاد با کد 1/240 سال دوم، چاپ 88»، «منطق سوم با کد 277 چاپ 89» و «روانشناسی با کد 1/268، سال سوم، چاپ 89»، «تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 سال دوم با کد 1/246، چاپ 88»، «تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 با کد 1/276، سال سوم، چاپ 89»، «آرایه‌های ادبی سوم با کد 1/280، چاپ 89»، «ادبیات فارسی 1 دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/283، چاپ 90» و «ادبیات فارسی 2 دوره پیش‌دانشگاهی با کد 3/283 چاپ 90» از منابع درس زبان و ادبیات فارسی گروه علوم انسانی در کنکور سال 91 هستند.
 
«کتاب‌های عربی 2 (ویژه علوم انسانی) با کد 2/224 سال دوم، چاپ 88»، «عربی 3 (ویژه علوم انسانی) با کد 2/254 سال سوم، چاپ 89» و «عربی 1 و 2 دوره پیش‌دانشگاهی با کد 1/316، چاپ 90» از منابع درس «زبان عربی گروه علوم انسانی و جغرافیا 1 سال دوم با کد 2/225، چاپ 88»، «جغرافیا 2 سال سوم با کد 4/271، چاپ 89» و «جغرافیا دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/297 چاپ 90» از منابع درس جغرافیا در این گروه درسی در کنکور سال 91 هستند.
 
کتاب‌های «فلسفه سال سوم با کد 1/277 چاپ 89»، «فلسفه دوره پیش‌دانشگاهی با کد 1/317، چاپ 90»، منابع درس فلسفه و کتاب‌های «جامعه‌شناسی 1 سال دوم با کد 1/243، چاپ 88»، «جامعه‌شناسی 2 سال سوم با کد 1/281، چاپ 89»، و «علوم اجتماعی ـ جامعه‌شناسی دوره پیش‌دانشگاهی با کد 1/300 از منابع درس علوم اجتماعی گروه علوم انسانی و کتاب‌های تاریخ ایران و جهان 1 با کد 4/235 سال دوم، چاپ 88»، «تاریخ ایران و جهان 2 با کد 3/271 سال سوم، چاپ 89»، «تاریخ‌شناسی با کد 1/302، دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس تاریخ در کنکور سراسری سال 91 هستند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها