کد خبر: ۳۷۶۱۷۵
زمان انتشار: ۱۵:۲۰     ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵
چرا شهدايي كه امروز در چارسوق جهان اسلام مي‌درخشند جايي در محصولات فرهنگي و سينمايي ما ندارند و فقط از دريچه ژورناليسم و گزارش‌هاي شتابزده تصويري به آن‌ها پرداخته مي‌شود؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، جشنواره بين المللي فيلم مقاومت در ابتكاري جالب امسال بخش كليدي عماد مغنيه - يكي از اركان مسابقات عرصه بين الملل اين رويداد سينمايي را به موضوع شهداي مدافع حرم اختصاص داده است تا هم از اين طريق به اهميت و حساسيت اين موضوع توجه شود و هم بستري فراهم گردد تا هنرمندان و سينماگران متعهد و مستقل  با اين جريان پيوند عميق تر و ملموس تري پيدا كنند و هم اينكه مستندها و آثار تصويري اين حوزه گردآوري، شناسايي و بهره برداري شوند و نيز، قدرداني از كار كساني صورت گيرد كه در فضا و هواي بي دردي و ابتذال و رومرزگي سينماي فعلي سراغ اين دست از موضوعات و مضامين را رفته اند.

كار جشنواره سينمايي مقاومت ارزشمند است ولي اين مي تواند جبران كم كاري و بي مسئوليتي كليت حوزه فرهنگ و سينماي ما را بنمايد؟ بيش از سه سال است كه سياه پوشان داعش حتي، تا چند كيلومتري مرزهايمان رسيده اند، بسياري از اماكن مقدس را تخريب كردند، به نام اسلام، با ارائه تصاويري از ددمنشي و خشونت، بذر مرگ پاشيدند و چهره اي بسيار شنيع و زشت از مسلمانان در جهان ترسيم كردند ولي ما - سينما و هنر ما - نظاره گري بيش نبوده است.

چگونه سياه پوشان داعش با بهره گيري از وسايل ارتباطي و نمادسازي از دلهره و وحشت بذر مرگ در دنيا مي پاشند و تخم نفرت و نفاق را از طريق شبكه هاي مجازي و رسانه هاي تلويزيوني و ابزارهاي تصويري در افكار عمومي مي پراكنند ولي متاسفانه، عظمت شهداي جهان وطن - شهيدان مدافع حرم- مغفول و در محاق مي ماند؟

چرا داعش متحجرانه ترين و كهنه ترين افكار و باورهايش را با استفاده از مدرن ترين تجهيزات و رسانه هاي نوين حقنه مي كند ولي در مقابل ما قادر نيستيم ارزش ها، زيبايي ها و ظرفيت هاي گسترده شهداي مان را به تصوير بكشيم و حركتي نكرده ايم كه نه چند گام پيش، بلكه حتي، به موازات آن ها هم جلو نرفته ايم و اجازه داديم و مي دهيم تا مظلوميت و ارزش شهداي مدافع حرم و حرمت و بزرگي كارشان هم پنهان و مهجور بماند؟

اخيرا خبري مبني بر نشست مشترك وزير امور خارجه آمريكا با مديران ارشد هاليوود در مورد راه هاي مبارزه با داعش از طريق سينما، در گاردين منتشر شده است.  

«جان كري»، وزير امور خارجه آمريكا، جهت رايزني براي يافتن راهي متفاوت در مبارزه با داعش، با مديران استوديو هاي بزرگ هاليوود ديدار كرد. اين خبر با انتشار تصويري از «كري» در كنار مديران شركت هاي بزرگي چون سوني، فاكس و وارنر بروس در صفحه شخصي تويتر وزير امور خارجه آمريكا هم، منتشر شد.

شنيده مي شود در جريان اين ديدار 90 دقيقه اي، «كري» و مديران شركت هاي مذكور، به تبادل نظر براي يافتن يك استراتژي مناسب و بررسي راه گوناگون مبارزه با اين گروه تروريستي، به بحث پرداختند. هدف از اين همفكري ها، يافتن راهي براي ايفاي نقش مناسب فيلم و سينما در نشان دادن روايتي مناسب از داعش اعلام شده  است.

واقعا، اين كوتاهي و غفلت ناشي از چه شرايط و عواملي است كه حتي، آمريكا، براي مبارزه با داعش و گروه هاي تروريستي دست به دامن روساي بزرگترين استوديو هاي سينمايي هاليوود، شده است. آمريكايي كه بي گمان، نمي توان  نقش پر رنگ سياست ها و فزون خواهي هايش را در شكل گيري و توليد و توسعه و تقويت اين گروه ها ناديده انگاشت و همراهي و كمك ماموران سيا يا پنتاگون را نمي توان انكار كرد.

در ازايش متوليان فرهنگي و مسئولان سينمايي ما به چه مي انديشند؟

ترديدي نيست كه سينما مي تواند نقش مهمي در هر رويارويي و نبردي ايفا نمايد بويژه، در بستر چالش هاي نوظهور فرهنگي و اجتماعي و جنگ هاي نرم.  

چرا شهدايي كه امروز در چارسوق جهان اسلام مي درخشند جايي در محصولات فرهنگي و سينمايي ما ندارند و صرفا، از دريچه ژورناليسم و گزارش هاي شتابزده تصويري به آن ها پرداخته مي شود؟

در كارنامه توليد سال سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا چه مقدار به اصلي ترين و حياتي ترين موضوع و ضرورت فرهنگي جهان اسلام توجه شده است.

شكي نيست دفاع از حرم امروز، تداوم و استمرار دفاع مقدس ماست. دفاع هشت ساله اي كه تا قرن ها عزت، غرور و افتخار اين سرزمين است و شهداي مدافع حرم هم اكنون، درخشان ترين نگين افتخار و مباهات جهان اسلام و ايران هستند و پرچم دار نسلي هستند كه پاي صيانت و دفاع از اماكن مقدسه در نبرد با كفر، جريانات تكفيري و داعش تا آن سوي مرزها جلو رفته و بر سر ايمان و آرمانش ايستاده است. ما برايشان چه كرده ايم؟

هر روز خبر مي رسد كه جوانان مومن و ارزشمند ايراني، سوري، عراقي، لبناني، افغاني و پاكستاني در سوريه شهيد مي شوند. مرداني كه براي دفاع از ما و سرزمين مان در آن جا مبارزه كرده و جانشان را فدا مي كنند. موضوعي كه حتي رسانه هاي غربي را به حيرت واداشته است و هر انسان غيرتمندي را به تحسين وا مي دارد ولي متاسفانه، شواهد نشان مي دهد اين جريان ارزشمند و استراتژيك اعتقادي و انساني ناديده گرفته مي شود.

به اعتقاد صاحب نظران، هنوز هم، ابعاد و لايه هاي مختلف دوران دفاع مقدس روايت و تصوير نشده است. در دهه شصت محدوديت رسانه ها و امكانات رسانه اي و تصويري و حتي، محدوديت نيروي انساني متخصص و دغدغه مند در اين مسئله دخيل بوده است اما، امروز، برغم گسترش توانمندي ها و ظرفيت ها، همچنان، شاهد نوعي بي تفاوتي و غفلت نسبت به وقايع و اتفاقاتي هستيم كه بيخ گوش مان در حال انجام است. فضايي كه بدون شك، بعدها، حسرتش را خواهيم خورد كه چرا در مستندسازي، ثبت، ضبط و  تصوير آن كاري نشده است.

كاش برخي مسئولان فرهنگي و سينمايي ما كه پز حضور ميهمانان شيك و اتوكشيده غربي را در ميهماني ها و ضيافت هاي باشكوه فرهنگي مي دهند و با تبليغات پرطمطراق  اين افتخارات واهي را به رخ مي كشند كمي اين سوتر، در بيخ گوش كشور عزيزمان و در قلب جهان اسلام به ستارگان فروزان شهداي مدافع حرم هم نگاهي مي كردند. شهداي كه از موهبت فداكاري ها و جان فشاني هاي آن ها امروز، امنيت خاطر همين مسئولان را براي جشن هاي باشكوه فراهم كرده است.

جاي قدرداني دارد از مسئولان جشنواره فيلم مقاومت كه بخش ويژه اي را براي ثبت و تبيين ارزش ها، جايگاه و عظمت كار شهداي مدافع حرم پيش بيني كردند تا بستري فراهم شود و گوشه هاي از مظلوميت اين شهدا و گستره فزاينده جرم و جنايت سياستمداران و سناريونويسان امنيتي و سياسي غرب را افشا كنند.

وقتي رهبر انقلاب درباره شهداي مدافع حرم مي فرمايند: حقيقتاً هـم شـهداي مدافع حرم، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگي بر گـردن همـه ي ملت ايـران دارند. ايـن شـهدا امتيازاتـي دارند: 1- يكـي ايـن اسـت كـه اينهـا از حريـم اهل بيـت در عـراق و سـوريه دفـاع كردنـد و در ايـن راه بـه شـهادت رسـيدند... 2- امتيـاز دوم ايـن شـهداي شـما ايـن اسـت كـه اينهـا رفتنـد بـا دشـمني مبـارزه كردنـد كـه اگـر اينهـا مبـارزه نمي كردنـد ايـن دشـمن مي آمـد داخـل كشـور... اگـرجلويش گرفتـه نمي شـد مـا بايد اينجـا در كرمانشاه و همـدان و بقيه اسـتانها بـا اينهـا مي جنگيديم و جلـوي اينهـا را مي گرفتيم. در واقع ايـن شهداي عزيـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از كشـور، ملت، ديـن، انقلاب اسلامي فـدا كردند. 3- امتيـاز سـوم هـم اين اسـت كـه اينهـا در غربـت بـه شهادت رسيدند.

پس پرداختن به شهداي حرم تنها يك رسالت سينمايي نيست، بلكه تكليف ديني و ملي است، سينماي كشورمان موظف است در اين حوزه فيلمسازي كند، پس در درجه اول مسئولان سينمايي موظف هستند كه امكاناتي فراهم آورند تا فيلمسازاني كه علاقه‌مند به كار در اين حوزه هستند بتواند اثر خود را توليد كنند. در حال حاضر، مدافعان حرم نقش الگوتري براي جامعه دارند، آنانند كه مسير حركت و نقطه هدف را به همه نشان مي دهند،

امروز معلمان واقعي، مدافعان حرم هستند كه با غلبه بر ترس و ترك تعلقات دنيا، با الگوگيري از علمدار كربلا، به حضرت سيدالشهدا عليه السلام اقتدا كرده و با شناختن وظيفه خود، به تكليف خود براي دفاع از حرم به مثابه نشانه اي از عزت و هويت ديني و انساني ما دفاع مي كنند.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها