کد خبر: ۴۰۰۶۵۷
زمان انتشار: ۱۴:۳۶     ۱۸ آبان ۱۳۹۵
در ماه هاي اخير يكي از شاه بيت هاي صحبت هاي ترامپ اين بود كه وي همواره عنوان مي كرده است كه در حال نبرد با تشكيلات فاسد و غير كارآمد در آمريكاست.
به گزارش پایگاه 598، اف بي آي، دو هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا يك تصميم سرنوشت ساز مي گيرد كه بر روي انتخابات كشورش تأثيرگذار است. اين كه «جيمز كامي»، رئيس اف بي آي نامه اي خطاب به كنگره اين كشور نوشت كه در آن گفته شد پست هاي الكترونيكي به دست آمده كه به صورت غيرمستقيم، دوباره پرونده نامه هاي الكترونيكي هيلاري را گشوده، ازجمله سوال هايي است كه نمي توان اكنون در مورد علت مطرح شدن آن مخصوصاً در برهه حساس كنوني، به آن پاسخ قطعي داد.

 ظاهر امر نشان مي دهد كه اف بي آي، در يك اقدام حرفه اي و غيرسياسي، بر اساس وظايف ذاتي خود، هنگامي كه به يك پرونده حساس مي رسد و اطلاعات و اسنادي را به دست مي آورد، كنگره را از آن مطلع مي كند اما نيت واقعي جيمز كامي و نهاد پليس فدرال آمريكا مشخص نيست. اتهامات مختلفي در اين خصوص مطرح شده و دموكرات ها معتقد هستند كه جيمز كامي پروتكل هاي سياسي را زيرپاگذاشته و با اين تصميم در فرآيند انتخابات دخالت كرده است؛ اين در حالي است كه سران دموكرات گوشزد مي كنند كه مقررات اداري اجازه نمي دهد كه هيچ يك از مقامات دولتي حداقل 100روز پيش از برگزاري انتخابات اقدامي انجام دهند كه شائبه تأثيرگذاري در نتايج انتخابات را برانگيزد. در مقابل مدافعان تصميم پليس فدرال آمريكا مطرح مي كنند كه اين تصميم كامي، يك تصميم حرفه اي بوده و انگيزه سياسي نداشته است. شايد نياز باشد تا مدت زمان طولاني بگذرد و گذشت زمان پاسخ به اين سوال را آسان تر كند و شواهد و اسنادي از چرايي اين اقدام جيمز كامي به دست آيد.

انتخابات امسال آمريكا، يكي از سرنوشت سازترين انتخابات در ميان دهه هاي گذشته اين كشور است كه اتفاقاً بر سرنوشت دهه هاي آينده آن نيز مؤثر خواهد بود. به همين دليل، به نظر مي رسد كه جنگ شديدي كه ميان هيئت حاكمه آمريكا در اين انتخابات در جريان است، به يك صف بندي و يك زورآزمايي تمام عيار و سرنوشت ساز براي بودن يا نبودن برخي از جريان هاي سياسي و فكري در آمريكا تبديل شده است كه درنهايت، رئيس اف بي آي را خواسته يا ناخواسته، مستقيم يا غيرمستقيم، به سمت مسيري سوق داده كه شانس پيروزي هيلاري كلينتون را كاهش بدهد.

در ماه هاي اخير يكي از شاه بيت هاي صحبت هاي ترامپ اين بود كه وي همواره عنوان مي كرده است كه در حال نبرد با تشكيلات فاسد و غير كارآمد در آمريكاست و هر آنچه عليه او مطرح مي شده، همه آن ها را به تشكيلات در آمريكا نسبت مي داده و خود را به عنوان ضديت با تشكيلات معرفي و شاخص مي كرد اما به نظر مي رسد كه تمام تشكيلات عليه يكي از نامزد هاي انتخابات آمريكا يعني ترامپ نيست؛ نهاد هاي قدرت در آمريكا و هيئت حاكمه در اين كشور تقسيم شده اند. شايد بخش پررنگ تر اين تشكيلات با هيلاري كلينتون همراه باشد، اما بخشي ديگر از تشكيلات كه نگران روند آتي سياست در آمريكا است، به ميدان آمده و از ابزار هاي پشت پرده خود استفاده كرده تا يكي از موضوعات حساس اين دور از انتخابات يعني موضوع پست هاي الكترونيك و به خطر انداخته شدن امنيت ملي آمريكا را دوباره به ميان بياورد  تا شايد درنتيجه اين اقدام، درنهايت، تيم هيلاري كلينتون، باراك اوباما و جريان هاي ليبرالي و طرفداران حفظ وضع موجود در آمريكا، پيروزي خود را ازدست رفته ببينند.

ترامپ اميدوار به شكار خجالتي ها و مردد ها

انتشار خبرِ ارسال نامه جيمز كامي قطعاً بر انتخابات آمريكا تأثيرگذار خواهد بود، اما به نظر نمي رسد با انتشار اين خبر، آن ميزان كه كمپين ترامپ به جذب آراي خاكستري يا مردد اميد بسته، محقق شود. در انتخابات به شدت قطبي شده ايالات متحده آمريكا بخش وسيعي از رأي دهندگان تكليف خود را ماه ها قبل، با انتخابات مشخص كرده اند. نه اتهامات مانند فايل صوتي ترامپ خيلي مي تواند صحنه انتخابات آمريكا را به شكل اساسي تغيير دهد و نه بحث پست هاي الكترونيكي هيلاري كلينتون. البته هنوز ارزيابي دقيقي نيز در اين خصوص صورت نگرفته و از روزي كه اين نامه منتشر شد، هنوز ميانگين نظرسنجي ها به صورت دقيق منتشرنشده. البته رفتار هاي انتخاباتي كمپين دو نامزد و مخصوصاً رفتار هاي انتخاباتي كمپين هيلاري، نشان مي دهد كه انتشار اين خبر، به وضعيت انتخاباتي هيلاري كلينتون خدشه وارد كرده است اما اين كه بگوييم انتشار اين خبر لطمه جدي به كمپين هيلاري كلينتون وارد خواهد كرد، شايد نتوان به صورت قطعي اين مورد را تأييد كرد.

 در آمريكا همه ماجرا آراي مردمي نيستند. در آراي مردمي فاصله اين دو نامزد چيزي حدود 3 يا 4 درصد است كه با توجه به ضريب خطاي 3 درصدي مرسوم در نظرسنجي ها، مي توان گفت كه در حقيقت دو نامزد شانه به شانه هم در حال حركت هستند و هيچ يك از اين دو نامزد به لحاظ آراي مردمي هنوز پيروزي تضمين شده اي ندارند اما به لحاظ آراي الكترال، حتي بعد از قضيه نامه رئيس اف بي آي، هيلاري كلينتون بالغ بر 100 رأي الكترال از ترامپ جلوتر است. اگرچه گفته مي شود كه بعدازاين ماجراي پست هاي الكترونيكي در بعضي از «ايالت هاي پاندولي» كه سرنوشت ساز هستند، ترامپ جلو افتاده، نظير اوهايو، اما با همه اين اوصاف همچنان هيلاري به لحاظ آراي الكترال پيشتاز است و اگر مبناي انتخابات نيز اين آرا باشد كه هست، اين نشان مي دهد كه شانس پيروزي هيلاري كلينتون باوجود جنجال هاي اخير از ترامپ به مراتب بيشتر است.

در انتخابات پيش روي آمريكا، پديده اي مطرح است كه همانند يك مورد مشابه، پديده اي نوظهور براي غرب است.

در انتخابات آمريكا به دليل اين كه يكي از نامزد ها به حق يا ناحق، مورد هجمه سنگين قرارگرفته و اتهامات سنگيني نظير افراط گرايي، نژادپرستي، زن ستيزي، بيگانه ستيزي و… به آن وارد مي شود، برخي از شهروندان كه مورد پرسش قرار مي گيرند، به دليل اين كه با چنين اتهاماتي مواجه نشوند، از بيان ديدگاه واقعي خود خودداري مي كنند كه به آن ها «رأي دهندگان خجالتي» مي گويند. اين رأي دهندگان در نظرسنجي ها، فردي را به عنوان انتخاب خود اعلام مي كنند كه در روز انتخابات، خود به آن رأي نمي دهند. مشابه اين اتفاق، در خصوص برگزيت و رأي گيري خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نيز رخ داد. پيش از رأي گيري، همه نظرسنجي ها نشان مي داد كه رأي مردم به ماندن در اتحاديه است؛ اما پس ازاين كه يكي از سياستمداران انگليسي مورد سوءقصد واقع شد و كشته شد، بسياري از مدافعان خروج از اتحاديه اروپا به دليل اين كه به افراط گرايي و حمايت از تروريسم متهم نشوند، نظر واقعي خود را اعلام نكردند اما در روز رأي گيري، به خروج از اتحاديه اروپا رأي دادند.اين وضعيت به شرايط فعلي آمريكا تا حدودي رأي دارد. يعني هستند برخي از «ترامپي هاي خجالتي» كه نمي خواهند انگ هايي كه به ترامپ واردشده به آن ها زده بشود و از اعلام اين كه رأي نهايي آن ها ترامپ است خودداري مي كنند.

ممكن است اين افراد در روز رأي گيري رفتاري از خود بروز بدهند كه در نظرسنجي ها از خود نشان نداده اند. اگر ترامپي هاي خجالتي واقعاً درصد قابل قبولي را در انتخابات آمريكا تشكيل بدهند، قطعاً آراي الكترال هاي آمريكايي كه بازتابي از رأي مردمي در ايالت ها است، براي هيلاري كلينتون تغيير خواهد كرد. نمي توان اين گونه فرض كرد كه فاصله چشمگيري در آراي مردمي وجود داشته باشد و ترامپ با آراي مردمي چشمگيري انتخاب شود و الكترال ها به او توجهي نداشته باشند. معمولاً هنگامي نظر الكترال ها با مردم مي تواند متفاوت باشد كه آراي مردمي خيلي نزديك باشد و در اين هنگام الكترال ها تعيين كننده شوند ولي وقتي مردم با آراي بالا يك فرد را انتخاب كنند، معمولاً رأي الكترال ها نيز معطوف به نظر مردم خواهد بود.

منبع: پايگاه رصد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها