به گزارش پایگاه 598، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی که در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه صنعت نفت به طور کلی یک صنعت راهبردی در جهان است، گفت: در ایران نفت هیچوقت یک مسئله اقتصادی نبوده بلکه یک مسئله سیاسی است و مسائل اجتماعی و اقتصادی را در کنار خود داشته و ویژگی های خاص خود را دارد.

وی افزود: ممکن است صنایع دیگری داشته باشیم که بسیار ارزشمند باشد اما جایگاه نفت ویژه است. تاثیر گذاری نفت و انرژی بر زندگی مردم نیز مهم است چراکه نیروگاه هایی که برق تولید می کند و یا آب شیرین کن ها نیز به نفت متکی است. امروز در جامعه نان ما نیز بسته به انرژی است؛ چراکه اگر گاز برای مصارف صنعتی وجود نداشته باشد، نانوایی ها نیز تعطیل می شوند.

به گزارش مهر رئیس جمهور با بیان اینکه نفت و انرژی، صنعتی ویژه برای مسائل داخلی، خارجی، دیپلماسی و قدرت ملی کشور است، تاکید کرد: کشوری که بتواند نفت و فراورده های نفتی صادر کند دارای قدرت است. کاری که امروز در این نمایشگاه دیدیم، نمونه کوچکی از تلاش های بزرگ و وسیعی بود و اولین قدم برای پیشرفت در این زمینه رابطه خوب بین دولت و شرکت ها است.

ادامه دارد...