آخرین اخبار
کد خبر: ۴۶۰۷۶۳
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵
هر روز با یک تعبیر خواب؛
غرق شدن، کابوس برخی از افراد است، اما در خواب تعابیر متفاوتی دارد که در این گزارش به آن پرداخته ایم.
به گزارش پایگاه 598، هر ساله تعداد زیادی از افراد به دلیل بی‌احتیاطی و بر اثر غرق شدن جانشان را از دست می‌دهند و این اتفاق کابوس برخی از افراد است، اما به راستی غرق شدن در عالم خواب چه تعبیری دارد؟

حضرت یوسف خواب غرق شدن را چنین تعبیر کرده است: «دیدن غرق دریا نعمت بود»

تعبیر خواب غرق شدن از نظر امام جعفر صادق (ع) بر چهار وجه است. مال بسیار، بخت و اقبال در کارها، صحبت و همنشینی با مردم بی‌مذهب و منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن چیست؟


جابر مغربی نیز می‌گوید:اگر کسی در خواب ببیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق شود.

او تعبیر دیگری نیز برای خواب غرق شدن دارد. در این تعبیر خواب می‌خوانیم اگر کسی در خواب ببیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.


تعبیر خواب غرق شدن در کتاب نفایس‌الفنون نوشته شمس‌الدین محمد بن محمود آملی، پزشک و فیلسوف ایرانی اینگونه است:اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

تعبیر خواب غرق شدن چیست؟

ابن سیرین نیز خواب غرق شدن را این چنین تعبیر کرده است:اگر کسی در خواب ببیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

او تعبیر دیگری نیز از غرق شدن دارد که در آن چنین می‌خوانیم: اگر کسی درخواب ببیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: