به گزارش پایگاه 598، به نقل از فارس: احمد وحیدی، وزیر کشور در راستای بررسی و ارزیابی دقیق صلاحیت‌های مدیران در استان‌ها طی نامه‌ای خطاب به استانداران هرگونه انتصاب معاونان استاندار، فرمانداران و بخشداران را با طی کردن فرآیند قانونی ملزم کرد.

در متن نامه آمده است: «با عنایت به رویکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم در اهتمام به عدالت‌محوری، انقلابی گری، مردم‌داری‌، پاکدستی و فسادستیزی ..... هر گونه انتصاب معاونان استاندار، فرمانداران و بخشدارات پس از طی فرآیندهای قانونی مربوط، مصوبه ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری، صرفاً با حکم وزیر کشور صورت می‌پذیرد».