به گزارش پایگاه 598، به نقل از فارس، تحلیلگران ارشد اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مصونیت ایران در برابر اغتشاشات اخیر اذعان کرده‌اند. 

«آوریل هاینس» مدیر اطلاعات ملی آمریکا، روز شنبه، درباره این اغتشاشات گفت که جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تهدیدی علیه ثبات خود نمی‌بیند. 

«آمیت ساعار» تحلیلگر ارشد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرده که این اغتشاشات قادر به تهدید موجودیت نظام حاکم بر ایران نیست.