به گزارش پایگاه 598، به نقل از فارس، اتحادیه‌های کارگری شبکه برق فرانسه نیز روز سه شنبه دست به اعتصاب زدند. مدیریت اتحادیه های کارگری فرانسه و کنفدراسیون عمومی کار تاکنون بر سر حقوق به توافق نرسیده‌اند.

این در حالی است که بخش ریلی فرانسه نیز با اعتصابات دچار مشکل شده است.طی روزهای گذشته با شروع اعتصابات ترددها دچار مشکل شده اما روز دوشنبه شرایط بهبود یافت. اعتصابات قبل از کریسمس و سال نو مسافران را نگران کرده است.