وقتی بازیکنی ۳۰ میلیارد پول می‌گیرد دیگر فقط برای خودش نیست و نسبت به باشگاه و هوادارانش مسولیت دارد، او حق این را ندارد رفتاری انجام دهد اعتبار باشگاهش زیر سوال برود. وقتی بازیکنی خوب استراحت نمی‌کند دچار افت می‌شود و نمی‌تواند برای تیمش مهره مثمر ثمری باشد، وقتی باشگاهی ۵۰۰ میلیارد هزینه می‌کند عدم آمادگی یک بازیکن می‌تواند منجر به از دست رفتن قهرمانی شود، باید با خاطیان برخورد قاطعی صورت بگیرد.