طباطبایی گفت: به طور حتم دشمن تبلیغات خواهد کرد که در ایران انتخابات برنامه‌ریزی و سازماندهی شده است در حالیکه بین ۱۸ تا ۲۱ نفر از جمله نمایندگان کاندیدها در حوزه حضور دارند و حتی نیروی انتظامی هم تا روز قبل از انتخابات افرادش را به ما معرفی نمی‌کند بنابراین امکان تخلف و تبانی به هیج عنوان در انتخابات وجود ندارد.