در واقع، اقدام انصار الله را بایستی شوکِ هدفمند محور مقاومت به صهیونیست ها با محوریت وادار کردن آن ها به پایان ارتکاب جنایاتشان علیه ملت فلسطین و تن دادن به آتش‌بس ارزیابی کرد. موضوعی که بدون تردید محافل نظامی و امنیتی و اقتصادی رژیم اشغالگر قدس را با یک بُهت تمام عیار رو به رو کرده است.